Geen gevangenisstraf, maar wel probatie-opschorting voor het bezit van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen

Bannister advocaten stond een cliënt bij in zijn procedure voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven waar hij werd vervolgd voor het vervaardigen, verspreiden en het bezitten van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen (in de volksmonden onder het oude strafrecht ook wel “kinderporno” genaamd).

Feiten 

Het dossier nam een aanvang op basis van informatie bekomen uit de Verenigde Staten waarin werd gemeld dat vanuit het IP-adres gebruikt door cliënt, kinderpornografisch materiaal was verspreid.

Er werd een huiszoeking uitgevoerd bij cliënt waarbij bezwarend materiaal van minderjarigen werd aangetroffen op zijn gsm.

Naar aanleiding van voorgaande werd hij verhoord. Cliënt erkende onmiddellijk de feiten en kon ook reeds bewijzen voorleggen van gespecialiseerde begeleiding die hij samen met ons had opgestart.

Probatie-opschorting & straffen op verspreiding kinderporno

Op het verspreiden van kinderporno staan zware effectieve gevangenisstraffen. Tijdens de zitting werd door Bannister advocaten echter de probatie-opschorting gevraagd.

Wat is een probatie-opschorting?

De rechter zal u bij een probatie-opschorting schuldig achten aan de feiten waarvan u wordt verdacht, maar hier geen gevolg aan koppelen. U krijgt aldus geen straf. Deze gunst kan eventueel worden gekoppeld aan voorwaarden zoals het volgen van een behandeling. U dient zich tijdens een bepaalde proefperiode te onthouden van het plegen van nieuwe feiten.

Er werd beargumenteerd dat het dossier in kwestie zich niet leent tot het opleggen van een effectieve gevangenisstraf, maar wel tot een behandeling.  Het volgen van gepaste therapie en begeleiding zal namelijk de kans op herval van de feiten minimaliseren, doordat de onderliggende problematiek aangepakt wordt.

Door de proactieve aanpak, de reeds opgestarte begeleiding en de goede medewerking van cliënt, heeft de rechtbank de argumentatie van Bannister advcoaten gevolgd en zij hebben cliënt de gunst van de probatie-opschorting verleend mits het naleven van enkele voorwaarden, waarbij het volgen van een aangeapste behandeling uiteraard voorop staat, gedurende drie jaar.

De juridische gevolgen

Desondanks de ernstige feiten van bezit en verspreiding van kinderporno kreeg onze cliënt aldus geen straf opgelegd. De feiten staan ook niet vermeld op zijn strafregister model 1.

Gezien de gespecialiseerde kennis in zedenmisdrijven binnen het strafrechtteam bij Bannister Advocaten, delen wij graag onze inzichten betreffende beelden van seksueel misbruik van minderjarigen en de mogelijke juridische gevolgen hiervan.

Kwaliteit en discretie zijn hierbij onze kernwaarden.

Wenst u hierover meer informatie of wil u worden bijgestaan door een gespecialiseerde zedenadvocaat? Neem dan gerust contact met ons op via info@bannister.be of 03/369.28.00