Slachtoffer?

Wij luisteren, wij helpen en wij begeleiden u doorheen de juridische procedure. We gaan er samen door, tot het einde.

Slachtoffer worden van een misdrijf kan een enorme impact hebben op uw persoon en uw leven. Wanneer u zich in deze positie bevindt, kan u terecht bij het gespecialiseerde team van Bannister advocaten. Bannister heeft een grote expertise opgebouwd in strafzaken en specifieker zedenzaken en beschikt dan ook over de nodige kennis en ervaring om uw dossier tot een goed einde te brengen.

 

Vaak is het niet eenvoudig om onmiddellijk na de feiten de stap naar een advocaat te zetten. Het is niet uitzonderlijk dat hier enkele jaren aan vooraf gaan. Van zodra u de moed hebt verzameld om uw verhaal te doen, zullen wij samen met u het dossier bekijken en alle vragen die rijzen, behandelen.

Uw wensen staan hierbij centraal: wat wilt u concreet bereiken? Wenst u vooral in te zetten op de sensibilisering van de dader of op gerechtigheid? U bepaalt steeds de klemtoon. Wij verzamelen onze kennis en ervaring om samen met u tot een goede uitkomst te komen.

 

Daarnaast zijn de psychologische gevolgen van een misdrijf niet te onderschatten. Onze advocaten staan u dan ook van begin tot einde bij en bieden de nodige psychologische steun.

 

De vertrouwensband met de cliënt en de volledige discretie worden bij Bannister hoog in het vaandel gedragen.

Alle contactnames zullen met de grootste omzichtigheid worden benaderd.

Slachtoffer? Maak in discretie een afspraak!