Wat is hoger beroep?

U werd veroordeeld en u bent het niet eens met de beslissing. Het is mogelijk om binnen een termijn van dertig dagen na het vonnis beroep aan te tekenen. Het beroep wordt ingesteld door een verklaring op de griffie van de correctionele rechtbank. Er dient ook een grievenformulier te worden neergelegd waarin de kritiek op het vonnis wordt weergegeven.

Opgelet, u ontvangt geen brief met de datum waarop er een uitspraak zal zijn. Dit wordt u slechts meegedeeld op het ogenblik dat de zaak gepleit wordt. Indien het beroep tijd wordt ingesteld en het grievenformulier correct wordt neergelegd, wordt de zaak opnieuw behandeld voor een hogere rechtsinstantie. Neem zeker contact op om na te gaan of u hoger beroep kan aantekenen.

Alle contactnames zullen met de grootste omzichtigheid worden benaderd.

U wenst hoger beroep aan te tekenen? Maak in alle discretie een afspraak!