Advocaat grooming – wij staan je bij

 

Juridische zaken rondom grooming zijn gevoelig, onder meer omdat de verdachte in principe wordt beschuldigd van pedofilie, wat bijzonder zwaar is. Daarnaast bestaat er sinds jaar en dag discussie over de toepassing van het wetsartikel rondom grooming, wat zorgt voor juridische complexiteit.

 

Het is daarom raadzaam om een gespecialiseerde advocaat grooming in te schakelen als je betrokken raakt bij een groomingzaak. Het gespecialiseerde team van zedenadvocaten van Bannister behandelt al jarenlang juridische procedures met betrekking tot grooming en andere zedenzaken. 

 

Wens je een eerste gesprek met een van onze specialisten, waarbij je in alle vertrouwelijkheid je verhaal kunt doen en waarbij alle mogelijke verdere stappen worden uitgelegd? Contacteer ons dan via info@bannister.be of via 03/369.28.00. 

 

   

  Grooming in het Belgische strafrecht

  Grooming is op zich geen correcte juridische term. In het strafwetboek spreekt men van “Het benaderen van een minderjarige voor seksuele doeleinden”. Het benaderen van een minderjarige kan zowel online als in het echte leven gebeuren. Wanneer men spreekt over grooming gaat het meestal over het online benaderen van een minderjarige.

   

  Het louter benaderen van een minderjarige is niet strafbaar. Om strafbaar te zijn moet de benadering worden gevolgd door een ‘voorstel tot ontmoeting’. Dit voorstel tot ontmoeting moet bovendien gebeuren met het oog op het plegen van een zedenmisdrijf. Daarbovenop moeten ook materiële handelingen gesteld worden, die tot een ontmoeting kunnen leiden.

   

  Dit alles zorgt ervoor dat louter communiceren met een minderjarige niet strafbaar is, zelfs niet als het om een seksueel getint gesprek gaat.

   

  Een (online) seksueel getint gesprek met een minderjarige kan in sommige gevallen wel gekwalificeerd worden als een aantasting van de seksuele integriteit of als een vorm van kinderporno.

   

  Advocaat grooming antwerpen

  Moeilijkheden in de praktijk

  Zedenzaken worden vaak gekenmerkt door juridische moeilijkheden zoals een lastige bewijsvergaring omdat de feiten zich vaak in een discrete en persoonlijke context voordoen. 

   

  De ervaring leert echter dat er ook heel wat juridische problemen kunnen optreden tijdens een groomingzaak.

   

  Zo zal moeten worden bewezen dat de verdachte niet wist dat het slachtoffer minderjarig was. Op het internet is het immers niet altijd even duidelijk hoe oud iemand is. Als een minderjarige een profiel aanmaakt op een datingapp en daarbij beweert meerderjarig te zijn, kan de meerderjarige persoon die een date voorstelt dan worden bestraft?

   

  Daarnaast worden soms door politiediensten ook lokprofielen online gezet. De vraag dringt zich dan op of deze handelingen strafbaar zijn. Is hier geen sprake van uitlokking? Kan er wel een straf worden opgelegd als het ‘slachtoffer’ meerderjarig is en doet alsof hij of zij minderjarig is?

   

  Om met deze spitsvondigheden om te kunnen gaan, is het altijd raadzaam om als je in aanraking komt met grooming een gespecialiseerde advocaat te raadplegen. Dit geldt zowel voor verdachten als slachtoffers.

   

  Welke straffen kunnen er voor grooming worden opgelegd?

  De wet voorziet gevangenisstraffen van 3 tot 5 jaar voor “het benaderen van een minderjarige voor seksuele doeleinden”. Het is dus een misdrijf dat bijzonder serieus wordt genomen.

   

  In onze praktijk merken we ook op dat grooming vaak samengaat met andere strafbare handelingen, zoals aantasting van de seksuele integriteit (in de volksmond: aanranding) of het bezit van kinderporno. 

   

  Als grooming samen met een dergelijk misdrijf wordt gepleegd, kunnen de straffen nog een stuk hoger komen te liggen.

   

  Een gespecialiseerde advocaat grooming kan de rechtbank ook om andere straffen verzoeken, zoals bijvoorbeeld voorwaarden (het volgen van therapie) of beroepsverboden (verbod op het uitvoeren van enig beroep waar je contact met minderjarigen hebt).

   

  Hoe verloopt een juridische procedure met betrekking tot grooming?

  Het is belangrijk om te benadrukken dat een strafrechtelijke procedure omtrent grooming complex is en bovendien lang kan aanslepen. Er gebeurt veel meer dan een louter proces voor de rechtbank.

   

  Aanvang van de procedure

  Een strafrechtelijke procedure begint meestal met een klacht van het slachtoffer of een getuige bij de politie. Soms kan het ook de politie zelf zijn, die een verdachte op het spoor komt.

   

  Het onderzoek

  Als er een klacht binnenkomt of een verdachte wordt opgespoord, beginnen de politiediensten een onderzoek. Dit onderzoek wordt geleid door het parket, onder leiding van de procureur des konings.

   

  Tijdens dit onderzoek wordt bewijsmateriaal verzameld voor het vaststellen van een strafbaar feit en om na te gaan welke elementen de onschuld van de verdachte kunnen aantonen of duidelijk kunnen maken dat er geen sprake is van een strafbaar feit. Zo zullen alle betrokkenen verhoord worden, zullen er meestal smartphones en computers uitgelezen worden en soms zal er zelfs DNA-onderzoek plaatsvinden.

   

  Wat weinig mensen weten, is dat een advocaat ook in deze fase van de procedure reeds kan helpen, door bijvoorbeeld een kopie van het dossier op te vragen of zelfs bijkomende onderzoekshandelingen voor te stellen om schuld of onschuld te bewijzen.

   

  De procedure voor de rechter

  Als het onderzoek is afgerond, stuurt het parket het dossier door naar de rechtbank.

   

  Eerst zal de raadkamer beoordelen of er voldoende aanwijzingen van schuld zijn. Ook voor de raadkamer kan je advocaat al pleidooien voeren en schriftelijke argumenten opstellen.

   

  Daarna kan de zaak naar de correctionele rechtbank worden verstuurd. Voor deze rechtbank wordt dan door de advocaten over de schuldvraag gepleit en over de eventueel op te leggen straf. Na het aanhoren van de pleidooien zal de rechter een vonnis vellen.

   

  Contacteer een gespecialiseerde advocaat van Bannister

  Wanneer je te maken krijgt met een groomingzaak – of eender welke strafzaak – contacteer je het beste zo snel mogelijk een gespecialiseerde advocaat. Ook als je bijvoorbeeld een uitnodiging tot verhoor in de bus krijgt, kan een advocaat bij dit verhoor aanwezig zijn en je rechten verdedigen.

   

  Wens je een gesprek met een gespecialiseerde advocaat grooming van Bannister? Laat het ons weten via info@bannister.be of via 03/369.28.00. Wij garanderen alvast een discrete behandeling van je aanvraag en een eerste gesprek waar je jouw verhaal kunt doen en we onmiddellijk de mogelijke stappen doornemen.

   

  We helpen je graag verder.