Wat houdt het misdrijf precies in?

Om te spreken van het misdrijf aanranding van de eerbaarheid moet er voldaan zijn aan de volgende wettelijke voorwaarden;

Een materieel bestanddeel.

Dit is  een materiële handeling die een aanslag tegen de zeden pleegt die de ontucht, het bederf of de prostitutie van een minderjarige van het mannelijke of de vrouwelijke geslacht opwekt, begunstigt of vergemakkelijkt.

Een moreel element

Bederf van de jeugd heeft tot doel andermans driften te voldoen.Een bijzonder opzet is vereist. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een oogmerk om te schaden.Als er aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, dan kan men niet spreken van het misdrijf.

De staat van de minderjarigheid van het slachtoffer

De bewering van de verdachte dat de minderjarigheid hem onbekend was zal slechts met succes worden aangevoerd indien dit gebrek kennis kan worden toegeschreven aan een onoverwinnelijke dwaling.

Welke straffen riskeert u?

U riskeert zware gevangenisstraffen, geldboetes en een ontzetting uit bepaalde politieke en burgerlijke rechten. De hoogte van de straf zal afhankelijk zijn van verschillende factoren.Op de straffen zit veel speling. Het is daarom belangrijk dat de omstandigheden van uw zaak op een correcte wijze gekaderd worden voor de rechter alvorens hij/zij een oordeel velt.

Een pleidooi kan hierbij helpen: bij het aanvoeren van de juiste argumenten, kunnen wij proberen om (zelfs) de minimumstraf te matigen en eventuele gunsten te bekomen. Ook uw strafregister, uw houding, … spelen een rol in het oordeel op het gebied van de strafmaat. Wij kunnen u voor de rechtbank gepast verdedigen en uw dossier samen opbouwen en voorbereiden.

Alle contactnames zullen met de grootste omzichtigheid worden benaderd.

Heeft u nood aan een zedenadvocaat? Maak in discretie een afspraak!

Hulp nodig?