Wat houdt het misdrijf precies in?

Om te spreken van het misdrijf aanranding van de eerbaarheid moet er voldaan zijn aan de volgende wettelijke voorwaarden;

Bewegen van een minderjarige tot het plegen van ontucht of prostitutie is de ontucht of de prostitutie van een minderjarige opwekken, begunstigen of vergemakkelijken. Dit misdrijf wordt bestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar en met geldboete van vijfhonderd euro tot vijftigduizend euro. (Art. 417/25 Strafwetboek: Bewegen van een minderjarige tot het plegen van ontucht of prostitutie )

Een materieel bestanddeel.

De door de wet geviseerde strafbare handeling is niet precies gedefinieerd. Elke activiteit of houding die de minderjarige aanzet tot ontucht of prostitutie of die dergelijk gedrag vergemakkelijkt of bevordert valt binnen dit artikel. Er moet wel sprake zijn van een positieve handeling.

Een moreel element

Sinds de wetswijziging van 1 juni 2022 is er geen bijzonder opzet (‘het voldoen van andermans driften’) meer vereist. Het algemene opzet volstaat.  Als er aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, dan kan men niet spreken van het misdrijf.

De staat van de minderjarigheid van het slachtoffer

De bewering van de verdachte dat de minderjarigheid hem onbekend was zal slechts met succes worden aangevoerd indien dit gebrek kennis kan worden toegeschreven aan een onoverwinnelijke dwaling.

Heeft u nood aan een zedenadvocaat? Maak in discretie een afspraak!

Welke straffen riskeert u?

U riskeert zware gevangenisstraffen, geldboetes en een ontzetting uit bepaalde politieke en burgerlijke rechten. De hoogte van de straf zal afhankelijk zijn van verschillende factoren.Op de straffen zit veel speling. Het is daarom belangrijk dat de omstandigheden van uw zaak op een correcte wijze gekaderd worden voor de rechter alvorens hij/zij een oordeel velt.

Een pleidooi kan hierbij helpen: bij het aanvoeren van de juiste argumenten, kunnen wij proberen om (zelfs) de minimumstraf te matigen en eventuele gunsten te bekomen. Ook uw strafregister, uw houding, … spelen een rol in het oordeel op het gebied van de strafmaat. Wij kunnen u voor de rechtbank gepast verdedigen en uw dossier samen opbouwen en voorbereiden.

Alle contactnames zullen met de grootste omzichtigheid worden benaderd.

Heeft u nood aan een zedenadvocaat? Maak in discretie een afspraak!