Welkom bij zedenadvocaat

U wordt verdacht van een zedenfeit? U kreeg een uitnodiging tot verhoor of u werd gedagvaard? U bent ongerust en wenst niets aan het toeval over te laten? U wil de best mogelijke verdediging? Jorgen Van Laer (Bannister Advocaten) staat met een zeer gespecialiseerd team klaar om uw dossier samen aan te pakken. Wanneer u wordt beschuldigd van een zedendelict kan dat enorme impact hebben. Er rijzen heel wat vragen. Wat met mijn gezin en mijn werk?

Het komt toch niet in de pers? Hoe moet ik me gedragen tijdens het verhoor? Wat is de juiste strategie? Kan ik in de gevangenis belanden? Dergelijke zaken wegen zwaar en u heeft hulp nodig. De eerste reacties van uw omgeving en de buitenwereld kunnen in zedenzaken immers vaak zeer heftig zijn. U wordt soms al maatschappelijk veroordeeld terwijl van schuld of onschuld nog geen sprake is. Ook heeft uw gezin vaak informatie en coaching nodig zodat u gesteund blijft.

Heeft u nood aan een zedenadvocaat? Maak in alle discretie een afspraak!

Een verdenking verandert uw leven

Een verdenking of veroordeling voor een zedenmisdrijf verandert uw leven. Wij zijn er voor u om de schade zoveel mogelijk te beperken. We bekijken met u de mogelijkheden en gaan voor een optimaal resultaat. U mag daarbij vertrouwen op onze absolute discretie en kwaliteit. Als advocaat zijn wij gebonden door ons beroepsgeheim. Wat u ons toevertrouwt, zal de beslotenheid van ons kantoor niet verlaten.

Onze jarenlange praktijkervaring heeft ons een zeer gespecialiseerde aanpak van zedenzaken opgeleverd. Het is van onschatbare waarde om in de rechtszaal de juiste toon te vinden en een gepaste sfeer te scheppen om op deze manier de luisterbereidheid bij de rechter aan te wakkeren. Ongeacht de aard van de feiten verdient u een eerlijk proces. Het is aan ons om hierover te waken.

Alle contactnames zullen met de grootste omzichtigheid worden benaderd.