Wat houdt het misdrijf precies in?

Het komt aan de strafrechter toe het begrip goede zeden te bepalen rekening houdend met het algemeen gevoelen. Echter dient dit zulks enkel te gebeuren in het kader van de door de wetgever gewilde betekenis.

Zedenschennis door het vervaardigen of verspreiden van inhoud van extreem pornografische of gewelddadige aard

 

Om te spreken van deze handeling van openbare zedenschennis moet er aan de volgende wettelijke voorwaarden voldaan zijn ;

 

 • Verboden handelingen
  Deze verboden handelingen bestaan uit tentoonstellen, vervaardigen, aanbieden, verkopen, verhuren, uitzenden, leveren, verspreiden, ter beschikking stellen, door enig publiciteitsmiddel, van inhoud van extreem pornografische of gewelddadige aard.Het ‘extreme’ karakter van wordt begrepen als elke inhoud die dermate pornografisch of gewelddadig is dat zij van aard is om bij een normaal en redelijk persoon traumatiserende of andere psychisch schadelijke gevolgen te weeg te brengen.De straf wordt verzwaard wanneer het vervaardigen of verspreiden betrekking heeft op minderjarigen of kwetsbare personen.

 

 • Het aanstotelijk  karakter van het al dan niet gedrukt lied, vlugschrift of ander geschrift, de afbeelding of prent, het zinnebeeld of voorwerp. De wetgever heeft het begrip goedezeden niet bepaald en heeft aan de rechterlijke macht de taak overgelaten om het algemeen eerbaarheidsgevoel te omlijnen.

 

 • Een moreel bestanddeel
  Algemeen opzet is voldoende behalve in de gevallen van de leden 3 en 4 waarbij vereist wordt dat de dader met het oog op de handel of verspreiding heeft gehandeld.

Zedenschennis door handelingen: exhibitionisme

Om te spreken van deze handeling van exhibitionisme moet er aan de volgende wettelijke voorwaarden voldaan zijn ;

 

 • Materieel element
  Exhibitionisme is het opdringen aan andermans zicht van de eigen ontblote geslachtsdelen of van een seksuele daad op een openbare plaats of een plaats die zichtbaar is voor het publiek.

Wanneer de feiten gepleegd worden ten aanzien van een minderjarige of een kwetsbaar persoon, wordt de straf verzwaard.

 

 • Moreel bestanddeel

Het algemene opzet volstaat.

Alle contactnames zullen met de grootste omzichtigheid worden benaderd.

Wordt u beschuldigd van openbare zedenschennis? Maak in discretie een afspraak!