Ervaren advocaat zedenfeiten Antwerpen: wij staan je bij

Als je verdacht wordt van of slachtoffer bent van een zedenfeit, dan is het sterk aangeraden om zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde expert. Ons team heeft meerdere ervaren advocaten zedenfeiten in Antwerpen, die je doorheen deze stresserende periode loodsen. 

Wij koppelen je aan één van onze advocaten met de nodige ervaring en expertise om je snel met raad en daad bij te staan. Wij nemen altijd onze tijd om naar jouw verhaal te luisteren om zo een verdediging op maat op te bouwen. Wij zijn laagdrempelig bereikbaar voor al je vragen van voor, tijdens en na de procedure. 

Contacteer gratis en geheel vrijblijvend een ervaren advocaat zedenfeiten in Antwerpen via info@bannister.be. Al je berichten worden uiteraard volledig vertrouwelijk behandeld. 

 

Wat zijn zedenfeiten? 

Over het algemeen gesproken is een zedenfeit een criminele handeling, die tegen de normen en de waarden op seksueel gebied ingaat. In het Belgische recht vallen deze in principe onder het strafrecht. We kennen in het Belgische recht verschillende voorbeelden van zedenfeiten:

 • Aanranding: dit zijn ongewenste en/of gewelddadige seksuele handelingen met iemand zonder hun toestemming. 
 • Verkrachting: verkrachting is het dwingen van iemand tot het ondergaan of het plegen van seksuele handelingen tegen diens wil. Dit kan gepaard gaan met bedreigingen, manipulatie of drogerende middelen. 
 • Incest: onder dit begrip vallen seksuele handelingen tussen nauw verwante personen. Hoewel dit in veel gevallen niet zal worden vervolgd als dit tussen twee volwassen gebeurt, is dit niet zo bij incest tussen ouders en kinderen of waarbij een minderjarige is betrokken.
 • Exhibitionisme: wanneer iemand zijn of haar geslachtsdelen in het openbaar toont om anderen te shockeren, dan spreken we van exhibitionisme. Wildplassen valt in de regel daarom niet onder exhibitionisme, maar kan wel onder openbare zedenschennis vallen. 
 • Voyeurisme: voyeurisme is het heimelijk observeren van mensen zonder hun toestemming, die zich in een privésituatie bevinden. Dit heimelijk observeren kan in persoon zijn maar ook via camera. 
 • Kinderpornografie: volwassenen die (al dan niet heimelijk) opnamen van kinderen of (eigen) kindermisbruik maken en dit vervolgens zelf bewaren, uploaden of verspreiden. Maar niet elke afbeelding van een naakt kind wordt als kinderporno aangemerkt. 

 

Ervaren Advocaat zedenfeitenWelke straffen staan er op zedenfeiten?

 

Hoogte van de straf

Na het vaststellen van de schuld kan de rechter besluiten tot het toekennen van een sanctie. De aard van deze sanctie kan uiteenlopen van gevangenisstraf tot een geldelijke boete of een werkstraf

De uiteindelijke straf is afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden van het voorval, wat het lastig maakt om vooraf een precieze voorspelling te doen. Straffen worden per zaak bepaald. Daarom is het in de arm nemen van een ervaren zedenadvocaat van groot belang. Een advocaat gespecialiseerd in zedenzaken kan je ook een indicatie geven van de strafeis, die je vermoedelijk kunt verwachten van de aanklager.

 

Maatregelen

De rechter heeft ook de bevoegdheid om een maatregel op te leggen, die niet zozeer gericht is op vergelding, maar op het bewerkstelligen van herstel. Het komt vaak voor dat een zedendelinquent het misdrijf heeft begaan vanwege een psychische aandoening of een stoornis. 

In dergelijke gevallen kan een terbeschikkingstelling (tbs) of een opname in een psychiatrisch ziekenhuis worden opgelegd. Wanneer een maatregel van kracht wordt, dient de dader in veel gevallen eerst de opgelegde straf uit te zitten.

Hoe helpt een gespecialiseerde advocaat zedenfeiten?

Aangezien een veroordeling voor deze feiten mogelijk leidt tot een gevangenisstraf is het belangrijk om goed vertegenwoordigd te zijn. Een gespecialiseerde advocaat in zedenfeiten biedt juridische bijstand op maat aan personen, die beschuldigd worden van of slachtoffer zijn van zedenmisdrijven. 

 

Hoe we je kunnen helpen

 • Advies over je rechten en plichten;
 • Begeleiding tijdens het juridische proces;
 • Vertegenwoordiging bij de rechtbank;
 • Onderhandelen en bemiddelen;
 • Bijstaan na het proces. 

Onze advocaat zal ook helpen bij het verzamelen van bewijsmateriaal, het voorbereiden van een verdediging en, indien nodig, het onderhandelen over een schikking of een strafvermindering. 

Onze gespecialiseerde zedenfeiten advocaat in Antwerpen biedt ook ondersteuning bij het inschatten van de mogelijke uitkomsten van de zaak en het formuleren van een strategie om de belangen van de cliënt zo goed mogelijk te behartigen.

Vaak gestelde vragen

Hoe kan een zedenadvocaat mij helpen als ik vals beschuldigd ben?

Bij valse beschuldigingen kan een zedenadvocaat helpen door bewijs te verzamelen dat je onschuld aantoont. Er zijn verschillende soorten bewijs, die op zich of samen je verdediging ondersteunen. Enkele mogelijkheden om dat te doen, is getuigen ondervragen en de geloofwaardigheid van de beschuldiging te betwisten.

 

Kan een zedenadvocaat zorgen voor strafvermindering?

Een sterke verdediging, die de juiste argumenten aanhaalt, heeft veel invloed op de uiteindelijke strafmaat. Door onderhandelingen en pleidooien kan een zedenadvocaat soms strafvermindering bewerkstelligen of alternatieve straffen voorstellen, die meer op rehabilitatie zijn gericht. 

Daarom is het van groot belang om een juridische ondersteuning met de nodige ervaring en kennis in te schakelen. 

 

Wat zijn de kosten voor een gespecialiseerde zedenadvocaat?

Hoeveel het inhuren van een zedenadvocaat zal kosten, zal variëren en is afhankelijk van de complexiteit van de zaak, de ervaring van de advocaat en de acties van de tegenpartij. 

Wij vinden het belangrijk dat je altijd een duidelijk overzicht van de kosten hebt. Daarom zijn we graag zo transparant mogelijk voor en tijdens de zaak over onze tarieven en welke de mogelijke kosten en opties zijn.