Wat houdt het misdrijf precies in?

Sinds 1995 wordt het bezit en de verspreiding van kinderpornografisch materiaal strafbaar gesteld. De wetgever heeft sinds de hervorming van het seksueel strafrecht echter gekozen om deze beelden niet langer als kinderporno te benoemen maar als beelden van seksueel misbruik van minderjarigen.

 

Onder “kinderpornografisch materiaal” wordt het volgende verstaan:

  • Elk materiaal dat de visuele weergave op welke wijze dan ook behelst van een minderjarige die deelneemt aan echte of gesimuleerde expliciete seksuele gedragingen, of dat de weergave behelst van de geslachtsorganen van een minderjarige voor primair seksuele doeleinden.

 

  • Elk materiaal dat de visuele weergave op welke wijze dan ook behelst van een persoon die er als een minderjarige uitziet en die deelneemt aan echte of gesimuleerde expliciete seksuele gedragingen, of dat de weergave behelst van de geslachtsorganen van deze persoon voor primair seksuele doeleinden.

 

  • Realistische afbeeldingen die de weergave behelzen van een niet-bestaande minderjarige die deelneemt aan expliciete seksuele gedragingen, of die de weergave behelzen van de geslachtsorganen van deze minderjarige voor primair seksuele doeleinden

De volgende handelingen zijn strafbaar:

  • Hij die wederrechtelijk kinderpornografisch materiaal tentoonstelt, aanbiedt, verkoopt, verhuurt, uitzendt, levert, verdeelt, verspreidt, ter beschikking stelt of overhandigt, of kinderpornografisch materiaal vervaardigt, invoert of doet invoeren.

 

  • Hij die wetens en wederrechtelijk kinderpornografisch materiaal verwerft, bezit of zich, met kennis van zaken, door middel van informatie- en communicatietechnologie, de toegang daartoe verschaft

Welke straffen riskeert u?

U riskeert zware gevangenisstraffen, geldboetes en een ontzetting uit bepaald politieke en burgerlijke rechten. De hoogte van de straf zal afhankelijk zijn van verschillende factoren.

Een proactieve aanpak en indien nodig een gefundeerd pleidooi kan hierbij helpen: bij het aanvoeren van de juiste argumenten, kunnen wij proberen om (zelfs) de minimumstraf te matigen en eventuele gunsten te bekomen. Ook uw strafregister, uw houding, … spelen een rol in het oordeel op het gebied van de strafmaat. Wij kunnen u voor de rechtbank gepast verdedigen en uw dossier samen opbouwen en voorbereiden, alsook u in contact brengen met gespecialiseerde hulp.

Alle contactnames zullen met de grootste omzichtigheid worden benaderd.

Wordt u beschuldigd van kinderporno? Maak in discretie een afspraak!