Wat houdt het misdrijf precies in?

In de wet worden verschillende vormen van prostitutie strafbaar gesteld.

A. Het aanwerven, meenemen, wegbrengen of bij zich houden

Om te spreken van deze handeling van prostitutie moet er aan de volgende wettelijke voorwaarden voldaan zijn:

 

 • Een materieel bestanddeel
  Dit betreft een materiële handeling die bestaat in het aanwerven, meenemen, wegbrengen of bij zich houden, zelfs met toestemming, van een meerderjarige.

 

 • Een moreel bestanddeel vereist
  Dit betreft het zedelijk bestanddeel, het opzet een anders driften te voldoen.

C. Het verkopen, verhuren of ter beschikking stellen van kamers of enige andere ruimte met het oog prostitutie en met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren

Om te spreken van deze handeling van prostitutie moet er aan de volgende wettelijke voorwaarden voldaan zijn:

 

 • Een materieel bestanddeel
  Er moeten kamers of enige andere ruimte verkocht, verhuurd, of ter beschikking worden gesteld met het oog op prostitutie. Het wetens en willens verhuren van vitrines voor raamprostitutie tegen abnormaal hoge prijzen en de inrichting van het pand met het oog op de exploitatie van andermans prostitutie vallen onder de toepassing van artikel 380 Strafwetboek;

 

 • Een moreel bestanddeel
  De bestemming van de kamer of ruimte tot prostitutie moet de dader bekend zijn. De verhuurder die niet weet dat de kamer wordt gebruikt voor prostitutie kan uiteraard niet worden bestraft. Zijn voorts strafbaar;

B. Het houden van een huis ban ontucht of prostitutie

Om te spreken van deze handeling van prostitutie moet er aan de volgende wettelijke voorwaarden voldaan zijn;

 

 • Het houden van een huis van ontucht of prostitutie
  Een huis van ontucht of prostitutie kan allerlei vormen aannemen, zoals b.v. de klassieke bordelen, rendez – vous huizen, massagesalons, sauna’s, hotels, kroegen,…De term houden wijst op een bedrijvigheid die een zeker tijdsverloop in beslag neemt, wat een zekere organisatie van blijvende aard en herhaling van handelingen van ontucht of prostitutie in die inrichting veronderstelt.

 

 • Een moreel bestanddeel vereist
  Een bijzonder opzet is niet vereist. Voldoende is dat de daders het voornemen hadden het feit te plegen en de gevolgen ervan te verwezenlijken.

D. De exploitatie, op welke manier ook, van de ontucht of prostitutie van eens anders

E. Het verkrijgen van de ontucht of prostitutie van een minderjarige

F. Het bijwonen van ontucht of prostitutie van een minderjarige

G. Het aanzetting tot ontucht

H.  De reclame voor aan aanbod van diensten van seksuele aard

Welke straffen riskeert u?

U riskeert zware gevangenisstraffen, geldboetes en een ontzetting uit bepaaldepolitieke en burgerlijke rechten. De hoogte van de straf zal afhankelijk zijn van verschillende factoren. Een pleidooi kan hierbij helpen: bij het aanvoeren van de juiste argumenten, kunnen wij proberen om (zelfs) de minimumstraf te matigen en eventuele gunsten te bekomen. Ook uw strafregister, uw houding, … spelen een rol in het oordeel op het gebied van de strafmaat.

Daarenboven beschikken wij op ons kantoor over zeer bijzondere en specifieke rechtspraak die de dubbelzinnige houding van de overheid met betrekking tot de regelgeving omtrent ontucht en prostitutie aan de kaak stelt en waarin tot een vrijspraak werd besloten wegens dwaling. Wij kunnen u voor de rechtbank gepast verdedigen en uw dossier samen opbouwen en voorbereiden.

Alle contactnames zullen met de grootste omzichtigheid worden benaderd.

Wordt u verdacht van ontucht en prostitutie? Maak in discretie een afspraak!

Hulp nodig?