Advocaat Kinderporno – onze specialisten zijn er voor je

In België is het opzoeken, bekijken, bezitten, aanbieden, verspreiden en maken van kinderporno strafbaar. In het strafwetboek wordt er een volledig hoofdstuk aan gewijd en de straffen lopen hoog op. Dit maakt juridische zaken rondom kinderporno bijzonder complex. 

 

Daarnaast is er vaak ook het psychologische aspect van een zaak, soms met diepe trauma’s. Bovendien is er veel media-aandacht voor zaken rondom kinderporno en pogen journalisten over de zaak te rapporteren, vaak zonder de privacy van de betrokkenen te respecteren.

 

Het team zedenfeiten van Bannister Advocaten heeft door de jaren heen een uitgebreide specialisatie in kinderpornozaken opgebouwd. Wens je een volledig vertrouwelijk gesprek met een van onze specialisten? Neem dan gerust contact op via info@bannister.be of via 03/369.28.00. 

 

   

  Wij garanderen een discrete en serene omgeving waarin jij jouw verhaal kunt doen. Wij geven je ook onmiddellijk zicht op de mogelijke stappen, die we kunnen ondernemen.

   

  Wat is Kinderporno: Een zeer brede definitie

  Kinderporno wordt in het Belgische strafrecht omschreven als “Beelden van seksueel misbruik van minderjarigen”. Er wordt zelfs een volledig wetsartikel gewijd aan het definiëren van dit misdrijf. Onthoud alvast dat de definitie zeer breed is. 

   

  Zo zal elk materiaal dat op welke wijze dan ook een visuele weergave van een minderjarige geeft, die deelneemt aan echte of gesimuleerde seksuele handelingen of waarop de geslachtsorganen van een minderjarige te zien zijn als kinderporno worden beschouwd.

   

  Opmerkelijk is dat ook elk materiaal dat een visuele weergave geeft van een persoon die er als minderjarige uitziet, maar meerderjarig is, ook als kinderporno kan beschouwd worden. 

   

  Net zoals realistische beelden, die een niet-bestaande minderjarige weergeven. Denk bijvoorbeeld aan AI-gegenereerde beelden of zelfs cartoons.

   

  Kinderporno is dus een zeer breed begrip en het zoeken naar, bekijken, bezitten, aanbieden, verspreiden en maken van materiaal, dat binnen deze definitie valt, is strafbaar.

   

   

  Advocaat kinderporno Antwerpen

   

   

  Zware straffen op kinderporno

  Het Belgische strafrecht voorziet zware straffen voor kinderporno. De straffen zijn afhankelijk van een hele reeks factoren. Zo is de mogelijke straf voor het zoeken naar of het bekijken van kinderporno lager dan het filmen en het distribueren ervan.

   

  Er worden ook verzwarende omstandigheden opgenomen in de wet. Zo staan er zwaardere straffen op het vervaardigen of het verspreiden van kinderporno in een georganiseerde context, bijvoorbeeld binnen een vereniging.

   

  Globaal gezien staan volgende straffen op kinderporno:

  • gevangenisstraffen van 1 tot 15 jaar;
  • geldboetes van € 500 tot € 100.000 (te vermenigvuldigen met factor 8, zo zal een boete van € 1.000 in werkelijkheid een boete van € 8.000 zijn).

   

  Een goede advocaat kinderporno kan echter ook andere straffen vragen aan de rechter, zoals bijvoorbeeld voorwaarden waarbij de dader gespecialiseerde therapie moet volgen.

   

  Hoe verloopt de procedure?

  Dit alles zorgt voor een ingewikkelde procesvoering, waarvoor de bijstand van een gespecialiseerde advocaat kinderporno essentieel is. Alleen een gespecialiseerde advocaat kinderporno met een uitgebreide ervaring in deze gevoelige materie zal je het best mogelijke resultaat kunnen geven.

   

  Het onderzoek

  Een juridische procedure rondom kinderporno begint steeds met een onderzoek van politiediensten, onder leiding van het parket. Zo’n onderzoek begint meestal door een klacht van een slachtoffer of een getuige, een vondst van kinderporno door de politiediensten zelf of via meldpunten zoals bijvoorbeeld Child Focus.

   

  Tijdens dit onderzoek zal het parket zoveel mogelijk bewijsmateriaal vergaren waaruit de schuld of de onschuld van de verdachte moet blijken.

   

  Vaak zullen er een hele reeks personen door de politiediensten worden verhoord. Niet alleen verdachten, slachtoffers of getuigen, maar ook familieleden, vrienden en kennissen kunnen worden verhoord. Daarnaast kan er ook dna-onderzoek plaatsvinden of het uitlezen van gsm-toestellen of computers.

   

  Wat weinig mensen weten, is dat advocaten ook in deze fase van de procedure veel kunnen betekenen voor hun cliënt. Zo kan er inzage in het dossier worden gevraagd waardoor je de stand van het onderzoek kunt nalezen. Er kunnen zelfs bijkomende onderzoekshandelingen worden voorgesteld.

   

  Wacht dus niet op de dagvaarding voor de rechtbank om een advocaat te raadplegen. Doe het zo snel mogelijk, bijvoorbeeld ook als je wordt uitgenodigd voor een verhoor. Advocaat kinderporno nodig? Stuur ons een bericht via info@bannister.be of bel ons via 03/369.28.00.

   

  De rechtbank

  Als het parket heeft geoordeeld dat er tijdens het onderzoek voldoende bewijsmateriaal werd verzameld, wordt het dossier naar de rechtbank doorgestuurd. Daar volgen nog een hele reeks stappen alvorens de zaak wordt gepleit. 

   

  Zo zal er eerst door een rechter (de raadkamer) worden nagegaan of er voldoende elementen in het dossier zitten om de zaak naar de correctionele rechtbank door te sturen.

   

  Als de zaak voor de correctionele rechtbank komt, kunnen de betrokken advocaten schriftelijk en mondeling hun argumenten aan de rechter toelichten.

   

  Consulteer een gespecialiseerde advocaat kinderporno van Bannister

   

  Gezien de gevoeligheid en de juridische complexiteit van kinderpornozaken is het absoluut noodzakelijk om een expert in de arm te nemen om je belangen te verdedigen. De realiteit is dat een niet-gespecialiseerde advocaat zelden of nooit in contact met een kinderpornozaak komt.

   

  Heb je behoefte aan advies, bijstand of verdediging van een advocaat kinderporno? Laat het ons dan weten via info@bannister.be of via 03/369.28.00. Wij organiseren dan zo snel mogelijk een eerste gesprek waarin jij je verhaal kunt doen en wij de mogelijke verdere stappen met je kunnen doornemen. Alle advocaten zijn gebonden aan het beroepsgeheim.