Mythes rond zedenmisdrijven

Dat de beteugeling van zedenmisdrijven vandaag de dag heel wat pijnpunten kent, hoeft weinig betoog. Zo bestaan er bij de publieke opinie heel wat mythes rond zedenmisdrijven die zorgen voor onjuiste opvattingen ten aanzien van slachtoffers van dergelijke feiten. Hierdoor wordt de schuld meer dan eens van de dader naar het slachtoffer verschoven, ook wel victim blaming genoemd. Het is door deze mythes dat slachtoffers veelal geen andere optie zien dan met hun verhaal te blijven zitten. Hieronder worden enkele veelvoorkomende misvattingen aangehaald en weerlegd.

 

Een eerste veelvoorkomende mythe is dat slachtoffers zedenfeiten zouden uitlokken door de kledij die zij dragen. Het mag duidelijk zijn dat zulks incorrect is en dat de kledij van een persoon nooit dergelijke feiten kan en mag verantwoorden.

Dat er enkel sprake is van bijvoorbeeld verkrachting of aanranding van de eerbaarheid wanneer het slachtoffer heeft getracht zich tegen de handelingen te verzetten, is evenzeer een veelvoorkomende misvatting. Hier is het van belang te benadrukken dat overgave in geen geval gelijk te stellen is aan medewerking. Er zijn diverse redenen denkbaar waarom een slachtoffer zich niet fysiek verzet tegen de aanvaller, denk hierbij aan shock, angst, bedreigingen of de kracht van de aanvaller. ‘Frozen fright’, waarbij het slachtoffer omwille van verscheidene psychologische factoren in een psychologische verdoofde staat terechtkomt en hierdoor niet meer bij machte is fysiek verzet te bieden, is immers een veelvuldig voorkomend gedragspatroon bij slachtoffers van zedenfeiten.

Bovendien bestaat de misvatting dat zedenfeiten enkel plaats zouden vinden tussen een slachtoffer en een vreemde. De praktijk leert dat in veel gevallen het slachtoffer en de dader elkaar kennen.

Het is voor slachtoffers van zedenmisdrijven cruciaal dat deze en andere mythes doorprikt worden. De ondersteuning van een advocaat die hen begeleidt bij het zetten van de juiste juridische stappen om gehoord te worden en zo rechtvaardigheid te kunnen doen gelden, is hierbij van onmiskenbaar belang. Onze specialisten in het seksueel strafrecht zijn steeds bereid u hierin verder te helpen.

Bent u slachtoffer en wenst u meer informatie of wil u worden bijgestaan door een gespecialiseerde zedenadvocaat? Neem dan gerust contact op met ons kantoor via info@bannister.be of via 03/369.28.20.

 

Bronnen:

https://prevent.richmond.edu/prevention/education/rape-myths.html
https://rapecrisis.org.uk/get-informed/about-sexual-violence/myths-vs-realities/