Update: hervorming seksueel strafrecht

Wij schreven enige tijd geleden reeds een uitgebreid artikel over de toekomstige hervorming rond het seksuele strafrecht (lees het uitgebreide artikel hier).
Tijd voor een kleine update.

Er werd een poging gedaan om de regels te verduidelijken rond de leeftijdsgrens van seksuele meerderjarigheid, dit wil zeggen; de leeftijd waarop iemand seks mag hebben. Een verlaging van deze leeftijdsgrens werd van de tafel geveegd. Momenteel is de leeftijdsgrens van seksuele meerderjarigheid bepaald op 16 jaar.

Deze minimumleeftijd blijft behouden, maar de regering kiest wel voor één uitzondering: vanaf 14 jaar mogen seksuele betrekkingen ook onder bepaalde voorwaarden. Er dient uiteraard weliswaar te allen tijde wederzijdse toestemming te zijn, dit is tevens het uitgangspunt van de hervorming van het seksueel strafrecht. Bovendien mag het leeftijdsverschil met de partner niet groter dan twee jaar zijn.

Dit zou betekenen dat iemand van 14 jaar wel seksuele handelingen mag stellen met iemand van 16 jaar, maar niet met iemand van 17 jaar of ouder. Sommigen zijn van oordeel dat deze leeftijdsvork nog te klein is. “Een 14-jarige die seksuele handelingen stelt met een 18-jarige komt nu op hetzelfde neer als een 14-jarige met een 60-jarige, nochtans voel je dat daar een fundamenteel verschil zit” luidt het.

De komende weken wordt er ongetwijfeld nog hevig gediscussieerd over dit specifieke punt. We’ll keep you posted.

Heb je in tussentijd een vraag voor een van onze experten? Aarzel niet ons te contacteren via info@bannister.be of via 03.369.28.00.