Seksueel strafrecht in een nieuw en moderner jasje

Gisteren, in de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18 maart, werd door de kamer het wetsontwerp tot de modernisering van het seksueel strafrecht goedgekeurd, wat een aantal belangrijke wijzigingen in de praktijk met zich zal meebrengen.

Wij hebben over deze hervorming reeds een uitgebreide artikel geschreven (lees dit hier). Na hevige debatten staat er nu vast wat er zal wijzigen.

 

  1. Toestemming staat centraal

De nieuwe wetgeving voert een definitie van toestemming in. Het toestemmen met seksuele handelingen veronderstelt dat er met vrije wil werd ingestemd met de handelingen. De aan- of afwezigheid zal beoordeeld worden in het licht van de omstandigheden van de specifieke zaak. Zo kan er bijvoorbeeld niet gesteld worden dat er sprake was van toestemming omdat het slachtoffer zich passief gedroeg en geen verweer bood.

Er zullen ook een aantal situaties in de nieuwe definitie worden opgesomd wanneer er in geen geval sprake kan zijn van toestemming. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ‘Spiking’ waarbij een slachtoffer gedrogeerd werd.

 

  1. Verlaging leeftijdsgrens seksuele meerderjarigheid

De algemene leeftijdsgrens in het seksuele strafrecht bedraagt nog steeds zestien jaar. In het nieuwe seksuele strafrecht zal echter een minderjarige vanaf 14 jaar kunnen toestemmen met seksuele handelingen, indien de persoon met wie hij of zij seksuele betrekkingen stelt maximaal drie jaar ouder is dan hem/haar en er geen sprake is van een gezagsrelatie.

Concreet betekent dit dat een 14-jarig persoon seksuele handelingen zal kunnen stellen met een 17-jarig persoon zonder dat deze hiervoor strafrechtelijk vervolgd zal kunnen worden wanneer beiden hun toestemming hebben gegeven.

Met deze verlaging werd er rekening gehouden met de hedendaagse vrijere seksuele realiteit bij jongeren.

 

  1. Zwaardere bestraffing verkrachting

Voor het misdrijf verkrachting wordt de basisstraf opgetrokken van 5 naar 10 jaar. Logischerwijze wordt de strafmaat bij de aanwezigheid van verzwarende omstandigheden (bedreiging, toediening van weerloos makende stoffen, incest, seksueel geweld door een partner, discriminerende drijfveer, gezagspositie, minderjarigheid/kwetsbaarheid van het slachtoffer, spiking) eveneens opgetrokken: Alle verzwarende omstandigheden gaan consequent een trap omhoog.

 

  1. Modernisering definities en begrippen

Het verouderde begrip ‘aanranding van de eerbaarheid’ zal hernoemd worden naar het modernere begrip  ‘aantasting van de seksuele integriteit’. Net zoals bij het misdrijf verkrachting zal bij het misdrijf aantasting van de seksuele integriteit de aanwezigheid van toestemming centraal staan. Wanneer aangetoond kan worden dat er geen sprake was van toestemming, zal dit aanleiding kunnen geven tot vervolging.

Ook het misdrijf ‘voyeurisme’ ondergaat een vernieuwing; onder de oude wetgeving kon een persoon alleen vervolgd worden indien deze personen heimelijk bespiedde of foto’s van hen verspreidde wanneer zij geheel ontbloot waren. Onder de nieuwe wetgeving zal het echter ook mogelijk zijn om personen te vervolgen wanneer zij bijvoorbeeld personen in hun ondergoed bespieden.

 

  1. (Stapsgewijze) decriminalisering sekswerk

Een laatste belangrijke hervorming die rekening houd met de modernere visie op de realiteit is de decriminalisering van sekswerk. Onder de oude regeling gold er reeds een gedoogbeleid, doch bracht zulks veel rechtsonzekerheid met zich mee.

De hervorming voorziet in een stapsgewijze decriminalisering waarbij de mogelijkheid tot legaal sekswerk de eerste stap is. Op deze manier kan er zonder problemen voor de eigen diensten reclame gemaakt worden en kan er ook zonder problemen bijstand gevraagd worden aan een accountant. Uiteraard is het misbruik door pooiers of loverboys nog steeds strafbaar en hiertegen zal ook strenger opgetreden worden.

Hebt u vragen? Neem, in alle discretie, contact met ons op via 03/369.28.00 of via info@bannister.be