Is prostitutie strafbaar?

Prostitutie wordt op zich niet strafbaar gesteld. Iedere man of vrouw kan en mag zichzelf prostitueren. Voornoemd recht wordt gewaarborgd door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, onder het recht op privéleven.

Echter, enige voorzichtigheid dient in dit kader aan de dag te worden gelegd.

Het exploiteren van prostitutie, bijvoorbeeld middels het uitbaten van een escortebureau, wordt wel strafbaar gesteld op basis van artikel 380 e.v. Sw.
Niettemin voeren in België de meeste gemeentes en steden een gedoogbeleid. Zo wordt er onder meer “belasting” op huizen van ontucht en glazen straatjes geheven.

Er bestaat in België aldus een kloof tussen praktijk en wet. Om deze reden zal het parket zelden spontaan tot vervolging overgegaan.

In de meeste gevallen zal het Openbaar Ministerie slechts beslissen om een strafvordering in te stellen wanneer minderjarigen, illegalen, etc … betrokken zijn.

Of wanneer er sprake is van andere misdrijven zoals bijvoorbeeld opzettelijke slagen en verwondingen, verdovende middelen, mensenhandel, grooming,  …
Indien er toch strafvervolging zou worden ingesteld, kan er beroep worden gedaan op de rechtsfiguur van de onoverwinnelijke dwaling.

Hierbij wordt het standpunt ingenomen dat de schuld uitgesloten wordt gelet op de rechtsonzekerheid die van overheidswege wordt gecreëerd.

Bannister Advocaten heeft in het verleden reeds meermaals met succes de onoverwinnelijke rechtsdwaling bepleit in dossiers waarin er sprake was van exploitatie van prostitutie.

Wenst u hieromtrent meer info te bekomen?

Neem contact op met onze specialisten op: info@bannister.be of 03/369.28.00.