Advocaat verkrachting – gespecialiseerd advocatenkantoor

 

Verkrachting is een ernstig misdrijf waar zware straffen op staan. Daarnaast is een juridische procedure met betrekking tot verkrachting een lang, complex en vaak emotioneel geladen traject. Het is dan ook van essentieel belang dat je je laat verdedigen door een gespecialiseerde advocaat verkrachting. 

 

Word je verdacht van verkrachting en dien je bij de politie een verklaring af te leggen? Of werd je reeds gedagvaard voor de correctionele rechtbank omtrent een zedenzaak? Neem dan gerust contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Bannister. 

 

Wij garanderen alvast een intakegesprek met een ervaren advocaat verkrachting waarbij je in alle vertrouwelijkheid je verhaal kunt doen en waarbij alle mogelijkheden worden besproken.

 

Contacteer ons team van specialisten via het onderstaande formulier, info@bannister.be of via het telefoonnummer 03/369.28.00.

 

   

  Wat zegt de wet over verkrachting?

  Verkrachting is een zogenaamd zedendelict en is bovendien het zwaarste misdrijf binnen het seksueel strafrecht. In 2022 werd het Belgisch seksueel strafrecht hervormd met onder andere zwaardere straffen en een reeks nieuwe nuances. Hieronder volgt een overzicht.

   

  Advocaat verkrachting Antwerpen belgie

  Het begrip ‘toestemming’

  Om de wetgeving rondom verkrachting te begrijpen, moeten we eerst stilstaan bij de term ‘toestemming’. De wet stelt immers dat er pas sprake kan zijn van verkrachting wanneer er geen toestemming van het slachtoffer was. Dit is ook zij bij aanranding.

   

  Toestemming wordt in het strafwetboek omschreven als een handeling genomen met ‘vrije wil’. Dit is door de wetgever bewust vaag omschreven zodat een rechter naar de concrete omstandigheden van elke zaak kan kijken om te beslissen of er sprake was van toestemming of vrije wil. 

   

  De wet zegt dat er in elk geval geen toestemming is als de seksuele handeling wordt gesteld onder bedreiging, geweld, dwang, list of ten nadele van een bewusteloos slachtoffer. Ook als er sprake zou zijn van een kwetsbare toestand als angst, ziekte, een handicap of als er verdovende middelen worden gebruikt, zal de rechter oordelen dat er geen toestemming bestond.

   

  Minderjarigen

  Het begrip toestemming, zoals besproken in de voorgaande paragraaf, wordt ook anders toegepast indien het slachtoffer minderjarig is. We zetten de wettelijke regels op een rijtje:

  • Als algemene regel geldt dat personen, die de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt, geen toestemming kunnen geven. Zij worden geacht niet voldoende vrije wil te hebben en aldus niet capabel zijn om toe te stemmen met enige seksuele handeling.
  • Personen tussen 14 en 16 jaar kunnen enkel toestemming geven als het leeftijdsverschil niet meer dan drie jaar bedraagt. Een 14 jarige kan dus toestemming aan een 18 jarige geven.
  • Een minderjarige kan nooit toestemming geven als de dader een bloedverwant of een aanverwant (familie) is, er gebruik wordt gemaakt van gezag, invloed of een positie van vertrouwen of als er sprake is van prostitutie. 

   

  Het misdrijf verkrachting en het begrip ‘penetratie’

  Verkrachting wordt in het Belgische strafwetboek omschreven als het uitvoeren van seksuele penetratie op een persoon die daar niet in toestemt. 

   

  Penetratie kan, maar hoeft niet, met het mannelijk geslachtsdeel te gebeuren. Ook penetratie met voorwerpen kan dus worden gekwalificeerd als verkrachting. Het kan daarnaast ook betrekking hebben op alle lichaamsholtes.

   

  Het is dus zeker niet beperkt tot klassieke geslachtsgemeenschap en wordt heel breed omschreven. Tot slot moet ook hier worden benadrukt dat er zware gevangenisstraffen op verkrachting staan. Deze straffen kunnen nog zwaarder uitvallen als dit gepaard gaat met verzwarende omstandigheden zoals eerdere veroordelingen of andere samenhangende feiten zoals kinderporno maken en/of grooming.

   

  Advocaat verkrachting besluit

  De aandachtige lezer van de voorgaande paragrafen zal opmerken dat veel begrippen in de wet nogal vaag en algemeen worden gedefinieerd. Dit is bewust gedaan om de rechter de mogelijkheid te geven om elke zaak concreet te beoordelen en daarbij met de feitelijke omstandigheden.

   

  Gezien de jarenlange ervaring van het team van gespecialiseerde advocaten bij Bannister hebben we intern een zeer goed beeld van hoe de Belgische rechters deze begrippen invullen. Heb je advies, verdediging of bijstand van een advocaat nodig, die in deze materie is gespecialiseerd? Contacteer dan gerust ons team via info@bannister.be of via 03/369.28.00.

   

  Hoe verloopt een juridische procedure inzake verkrachting?

  Veel mensen denken dat een strafrechtelijke procedure beperkt is tot een pleidooi voor de rechtbank. Niets is echter minder waar. Voordat de zaak voor de rechter wordt gepleit, gebeuren er een hele reeks zaken die allemaal belangrijk voor het uiteindelijke resultaat zijn. We zetten ze even op een rijtje.

   

  Let op: een strafrechtelijke procedure is complex en kan meerdere vormen aannemen. In hetgeen volgt, geven we slechts een algemeen overzicht zonder al te veel juridisch jargon. Probeer je probleem niet zelf op te lossen en consulteer steeds een gespecialiseerde advocaat om tijdens de hele procedure bij te staan.

   

  De onderzoeksfase

  Een strafrechtelijke procedure met betrekking tot verkrachting begint meestal met een klacht bij de politie door het slachtoffer. Bij zo’n klacht wordt doorgaans een verklaring van het slachtoffer opgenomen. Als de klacht is neergelegd, zal het parket onder leiding van de procureur des konings een onderzoek starten naar de feiten en de verdachte.

   

  Een goede advocaat verkrachting begint in deze fase van het onderzoek al met het organiseren van een strafrechtelijke verdediging. Er zijn immers vele manieren waarop een advocaat je kan helpen in deze fase, zoals je bijstaan tijdens het verhoor, regelmatig een kopie van het strafdossier opvragen of zelfs door onderzoekshandelingen voor te stellen, die eventueel je onschuld kunnen aantonen.

   

  De fase voor de rechter

  Als het parket van oordeel is dat het onderzoek volledig is, kan het dossier naar de raadkamer worden verstuurd. De raadkamer is een soort tussenschakel en zal alleen oordelen of er tijdens het onderzoek voldoende bewijs is gevonden. 

   

  Een ervaren advocaat verkrachting kan ook tijdens deze tussenfase je belangen behartigen door bijvoorbeeld een geschreven argumentatie (conclusies genaamd) bij de Raadkamer neer te leggen, waarin wordt beargumenteerd dat er onvoldoende bewijs tijdens het onderzoek is gevonden.

   

  Als de raadkamer oordeelt dat er voldoende bewijs uit het onderzoek naar voren is gekomen, stuurt zij de zaak door naar de correctionele rechtbank. Voor de correctionele rechtbank zal dan het klassieke pleidooi volgen, zoals je wellicht al vaak op televisie hebt gezien. Tijdens dit pleidooi kan er ofwel vrijspraak ofwel een constructieve straf worden gevraagd.

   

  Ervaren advocaat verkrachting

   

  Conclusie

  Een strafproces is zeer technisch en complex. Er zijn talloze fases, termijnen en nuances die bovendien vaak jarenlang aanslepen. Om de best mogelijke uitkomst te verzekeren, is het van groot belang om onmiddellijk, bij het eerste contact met de politie of het gerecht, een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

   

  Heb je advies of bijstand nodig in verband met een strafrechtelijke procedure omtrent verkrachting of een ander zedendelict? Contacteer dan in alle discretie ons team van specialisten via info@bannister.be of via 03/369.28.00.

   

  Wanneer heb je een advocaat verkrachting nodig?

  Verkrachting is één van de meest delicate misdrijven in het Belgisch strafrecht. Niet alleen zijn de mogelijke straffen zeer zwaar, er is steeds een hevige psychologische en emotionele kant aan het verhaal, hetgeen een sereen en objectief proces soms in de weg staat. Soms wordt een proces met betrekking tot verkrachting zelfs in de media uitgesmeerd en komen journalisten aan de rechtbank verhaal halen.

   

  Gezien deze specifieke omstandigheden is het niet aangewezen een algemeen advocaat in te schakelen maar een ervaren specialist met meerdere jaren ervaring. Een advocaat verkrachting begrijpt dat naast hoogkwalitatieve juridische verdediging, ook vertrouwelijkheid, persoonlijke ondersteuning, reputatiebescherming en afhandeling van allerhande media belangrijk is.

   

  Ons advies is helder en eenvoudig: contacteer onmiddellijk een specialist zodra je een bericht ontvangt van de politiediensten of het gerecht. Alleen zo bewerkstellig je de best mogelijke afloop van de procedure.

   

  Contacteer een juridische specialist van Bannister

  Bij Bannister Advocaten geloven we dat elke persoon recht heeft op de best mogelijke juridische verdediging. Wij staan zeer regelmatig verdachten en daders in verkrachtingszaken bij.

   

  Ons inzicht in de nuances van deze materie, de spitsvondigheden van de procedure en de voorgaande uitspraken van rechters zorgen ervoor dat wij ons cliënteel steeds op de best mogelijke oplossing kunnen bijstaan: vrijspraak of een constructieve straf, die je leven niet stopzet.

   

  Wens je te spreken met één van onze ervaren advocaten? Contacteer ons dan via info@bannister.be of via 03/369.28.00. Wij garanderen alvast een strikt vertrouwelijke behandeling van jouw aanvraag en een gesprek waarin jij je het hele verhaal kunt doen.

   

  Wij helpen je graag verder.