Advocaat incest – specialist in de gevoeligste zaken

 

Incest is een misdrijf waar zware straffen op staan. Daarnaast zijn het heel gevoelige zaken waar vaak diepe psychologische trauma’s mee gepaard gaan. Als je op de één of andere manier betrokken bent bij een onderzoek of een rechtszaak rondom incest, is het noodzakelijk om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen die je belangen kan behartigen.

 

Wens je een volledig vertrouwelijk gesprek met een advocaat incest? Stuur gerust een bericht naar ons gespecialiseerd team via info@bannister.be of bel via 03/369.28.00. Wij garanderen een serene omgeving waar je jouw verhaal kunt doen zonder beoordeeld te worden. Wij geven je onmiddellijk zicht op alle (juridische) mogelijkheden, die je ter beschikking hebt.

 

   

  Wat is incest precies?

  In de Belgische wetgeving wordt incest omschreven als: “De seksuele handelingen gepleegd ten nadele van een minderjarige door een bloedverwant of een aanverwant in de recht opgaande lijn, door een bloedverwant of een aanverwant in de zijlijn tot de derde graad of iedere andere persoon die een soortgelijke positie in het gezin heeft.”

   

  Om te spreken van incest moet er dus een seksuele handeling worden gesteld ten aanzien van: 

  • een minderjarige (incest ten aanzien van een meerderjarige is ook strafbaar!) door een familielid in de recht opgaande lijn (ouders, stiefouders, grootouders enzovoort); of
  • Een minderjarige door een familielid in de zijlijn tot de derde graad (broers, zussen, nonkels, tantes enzovoort); of
  • een minderjarige en een andere persoon met een gelijkaardige positie (stiefbroers, plusouders, pleegouders enzovoort).

   

  Advocaat incest antwerpen

  Welke straffen staan er op incest?

  Incest wordt in het Belgische recht opgenomen als een verzwarende omstandigheid. Dit wil zeggen dat er eerst sprake zal moeten zijn van een ander zedenmisdrijf zoals bijvoorbeeld aantasting van de seksuele integriteit, voyeurisme of verkrachting. Als dit zedenmisdrijf wordt gepleegd ten aanzien van een minderjarig familielid (zoals hierboven besproken) worden de straffen verzwaard.

   

  Grofweg staan volgende mogelijke straffen op incest:

  • Gevangenisstraffen van 10 tot 30 jaar;
  • Geldboetes van € 200 tot € 10.000 (te vermenigvuldigen met 8 – een boete van € 200 zal dus € 1.600 worden enzovoort).

   

  Een advocaat incest kan evenwel ook een andere straf aan de rechter vragen.

   

  Wat doet een advocaat incest?

  Een gids in het juridisch kluwen

  Incest is juridisch gezien een complex misdrijf. Dit komt onder meer door het feit dat er eerst een onderliggend zedenmisdrijf moet worden bewezen (zie hierboven). Daarnaast is het vaak moeilijk om bewijselementen te vinden om schuld of onschuld te bewijzen.

   

  Een advocaat incest kan de beste resultaten voor jouw zaak behalen. De realiteit is immers dat een gemiddelde advocaat nooit of slechts zeer zelden in contact komt met een incestzaak.

   

  Een vertrouwenspersoon

  Naast de juridische complexiteit worden incestzaken natuurlijk ook gekenmerkt door de zware psychologische impact op alle betrokkenen. Een advocaat is vaak één van de belangrijkste vertrouwenspersonen voor de betrokken persoon.

   

  Zo is een advocaat gebonden aan het beroepsgeheim, waardoor hij of zij alle gesprekken met zijn/haar cliënt geheim moet houden. Daarnaast zal een advocaat incest ook veel ervaring hebben met gevoelige zedenzaken, zodat er ook gepaste psychologische ondersteuning kan worden geboden.

   

  Contact met de media

  Naast de juridische complexiteit en de psychologische weerslag zal een advocaat incest ook rekening houden met mogelijke media-aandacht.

   

  De ervaring leert dat sommige nieuwskanalen in de rechtbank aanwezig zijn of zelfs actief contact opnemen met de partijen. Jouw advocaat incest heeft ervaring in het behouden van de sereniteit en zal – indien nodig – de pers te woord staan.

   

  Hoe verloopt de juridische procedure?

  Een juridische procedure met betrekking tot incest is zeer complex en kan helaas enkele jaren duren. In het kader van deze pagina kunnen we niet het volledige procedurele verloop weergeven, dat zou ons te ver omleiden.

   

  Het is alvast belangrijk om volgende zaken te onthouden:

  • Een procedure wordt meestal opgestart door een klacht van het slachtoffer bij de politie.
  • Na deze klacht zal het parket de zaak onderzoeken en bewijsmateriaal verzamelen.
  • Alle betrokken partijen (verdachten, slachtoffers, getuigen, familieleden, vrienden en/of kennissen enzovoort) kunnen tijdens dit onderzoek door de politie worden verhoord. 
  • DNA-onderzoek en het doorzoeken van GSM-toestellen gebeurt ook regelmatig.
  • Een advocaat kan je ook tijdens dit onderzoek al helpen door bijvoorbeeld bijkomend onderzoek aan te vragen om de waarheid te achterhalen.
  • Pas na afloop van het onderzoek door het parket kan de zaak naar de rechtbank worden gestuurd.
  • Voor de rechtbank krijgen alle partijen de kans om hun argumenten zowel schriftelijk als mondeling toe te lichten.

  Het is in elk geval belangrijk om zo snel mogelijk een advocaat te raadplegen. 

   

  Contacteer een specialist van Bannister

  Bannister Advocaten is een vooruitstrevend advocatenkantoor met een gespecialiseerd team van zedenadvocaten. Ons team heeft een zeer uitgebreide ervaring en staat ons cliënteel bij de meest gevoelige zaken bij. Ook omtrent incest hebben we een doorgedreven specialisatie opgebouwd.

   

  Wens je een vertrouwelijk gesprek met één van onze specialisten? Stuur ons gerust een e-mail via info@bannister.be of bel via 03/369.28.00.