Wat houdt het misdrijf precies in?

Een inbreuk op de seksuele onaantastbaarheid
Dit hoeft niet noodzakelijk een aanraking van het lichaam uit te maken. Bijvoorbeeld het slachtoffer dwingen zich te ontkleden is al een inbreuk op de seksuele onaantastbaarheid, ook al is er geen fysieke aanraking. Daarentegen maakt het simpele bekijken van een naakt lichaam, zelf bij verrassing, op zich geen aanranding van de eerbaarheid uit.

Ontstentenis zijn van geldige toestemming bij het slachtoffer. De kwalificatie aanranding van de eerbaarheid houdt enerzijds aan het slachtoffer opgedrongen seksuele handelingen in en anderzijds seksuele handelingen die door de dader ervan niet opgedrongen worden maar gepleegd worden op de persoon of met behulp van bepaalde minderjarigen.

Welke straffen riskeert u?

U riskeert zware gevangenisstraffen, geldboetes en een ontzetting uit bepaaldepolitieke en burgerlijke rechten. De hoogte van de straf zal afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals de leeftijd van het slachtoffer, het eventueel gebruik van geweld en/of bedreigingen. Indien het slachtoffer een onvolwaardigheid of een lichamelijk of geestelijk gebrek heeft, dan riskeert u zwaardere straf. Op de straffen zit veel speling. Het is daarom belangrijk dat de omstandigheden van uw zaak op een correcte wijze gekaderd worden voor de rechter alvorens hij/zij een oordeel velt.

Een pleidooi kan hierbij helpen: bij het aanvoeren van de juiste argumenten, kunnen wij proberen om (zelfs) de minimumstraf te matigen en eventuele gunsten te bekomen. Ook uw strafregister, uw houding, … spelen een rol in het oordeel op het gebied van de strafmaat. Wij kunnen u voor de rechtbank gepast verdedigen en uw dossier samen opbouwen en voorbereiden.

Wordt u beschuldigd van aanranding? Maak in alle discretie een afspraak!