Gevangenisstraffen voor zedenfeiten: voor de hand liggend, maar ook wenselijk?

Onlangs verscheen er in verschillende media een artikel over een man die na een gevangenisstraf van negen jaar wegens zedenfeiten (verkrachting), opnieuw zedenfeiten (bezit kinderporno en aanranding van de eerbaarheid) gepleegd zou hebben. De man had zijn gevangenisstraf van negen jaar nochtans volledig uitgezeten, dit weerhield hem er evenwel niet van om alsnog nieuwe feiten te plegen. Dit benadrukt pijnlijk het belang van behandeling en begeleiding van daders.

Gespecialiseerde advocaat zedenfeiten

Zeker in geval van zedenfeiten is een gespecialiseerde begeleiding van onschatbare waarde. In veel gevallen wenst de verdachte of veroordeelde zelf ook geholpen worden, om te vermijden dat gelijkaardige feiten zich in de toekomst opnieuw zouden voordoen.

Elke sanctie is hoe dan ook leedtoevoegend, maar leedtoevoeging mag nooit de enige insteek zijn bij de strafoplegging. Er moet tevens worden ingezet op de rehabilitatie van de zedendelinquent in onze maatschappij.

Een vrijheidsstraf moet steeds het ultiem redmiddel zijn.[1] Hoewel er dus in de praktijk helaas vaak een strenge gevangenisstraf wordt opgelegd, zal dit de onderliggende problematiek van de feiten niet oplossen.

Iedereen die in een zedendossier betrokken is, streeft hetzelfde na; namelijk een veiligere samenleving waarbij dergelijke feiten zich nooit meer herhalen. Dit wil echter niet zeggen dat lange gevangenisstraffen het enige mogelijke antwoord zijn voor seksuele delinquentie.[2]

Uit meerdere internationale onderzoeken komt naar voor dat het volgen van een gespecialiseerde behandeling leidt tot minder herhaling van de feiten in vergelijking met de situatie waarin er alleen een gevangenisstraf wordt uitgesproken.[3]

Een (langdurige) gevangenisstraf is dus zeker niet altijd wenselijk. Zedendelinquenten hebben wél begeleiding nodig.

Jammer genoeg is de huidige begeleiding in de Belgische gevangenissen, zeker voor wat betreft de behandeling van seksueel afwijkend gedrag, absoluut onvoldoende.

Advocaat zedenfeiten Antwerpen

Bij Bannister Advocaten geloven wij enorm in de positieve effecten van behandeling van zedendelinquenten. Wij zullen u – naast het verlenen van juridisch advies en bijstand – tevens op weg helpen naar een gespecialiseerde begeleiding. Het doorlopen van begeleiding gedurende het vooronderzoek, kan immers een positieve invloed hebben op de beoordeling door de rechter ten gronde en leiden tot een gunstigere straf.

Indien u meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze gespecialiseerde advocaten via 03 369 28 00 of info@bannister.be.

[1]Algemene Beleidsnota Justitie, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 588/029; J. ROZIE, “Naar de vrijheidsstraf als ultimum remedium: een weg bezaaid met wolfijzers en schietgeweren”, NC 2015, 1-14; P. MARY, “La peine de probation autonome ou la diversification à tout prix”, JT 2015, 291.
[2] J. ROZIE en D. VANDERMEERSCH, “De aanpak van seksuele delinquentie in het licht van de publieke opinie en de voorstellen van de Commissie tot hervorming van het strafrecht”, RW 2019-20, nr. 13, 30 november 2019.
[3] V.C. VEEN en C. DE RUITER, “De effectiviteit van behandelingen bij seksuele delinquenten, een overzicht van internationale literatuur” Justitiële verkenningen, jaargang 31, nr. 1, 2005.