Wijziging wetgeving rond verkrachting?

Open Vld heeft een wetsvoorstel ingediend om de wetgeving rond verkrachting en aanranding aan te scherpen. De aanleiding tot dit wetsvoorstel ligt bij een aantal lacunes die de wet tot op heden nog niet bestraft.

Zo stellen zij enerzijds voor om de lijst van verzwarende omstandigheden bij verkrachting en aanranding aan te vullen.

Wanneer een dader het slachtoffer drugs, verdovende middelen of drank heeft toegediend om het slachtoffer willoos of minder bewust te maken, dan moet de rechter daar rekening mee kunnen houden en een zwaardere straf kunnen opleggen.”

Anderzijds stellen zij voor om de aanranding op een persoon boven de 16 jaar strafbaar te stellen wanneer hier geen geweld of bedreiging aan te pas komt.

“Het gebeurt immers vaak dat een slachtoffer bij volle bewustzijn en zonder bedreiging wordt aangerand. Bijvoorbeeld omdat het slachtoffer verstijfd is van angst.”

Tot slot willen zij de omschrijving van het misdrijf verkrachting aanpassen zodat ook een vrouw die een man verkracht beter kan worden vervolgd. De nieuwe definitie van verkrachting zou luiden: ‘Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op of met behulp van een persoon die daar niet in toestemt.’

Wij houden u vanzelfsprekend verder op de hoogte!

Heeft u strafrechtelijke advies of verdediging nodig? Contacteer ons team van gespecialiseerde advocaten op info@bannister.be of via 03/369.28.00.