Vrijspraak wegens valse beschuldiging verkrachting

Op 19 maart 2024 kwam er eindelijk een einde aan de vijf helse jaren waarin RV moest leven. De correctionele rechtbank te Kortrijk heeft hem op die dag namelijk vrijgesproken voor alle zedenfeiten waarvan hij werd beschuldigd.

Valse beschuldiging voor zedenfeiten?

Elke zedenzaak is uniek.

Vaak draait het in deze soort zaken uit op een woord-tegen-woord situatie en ontbreekt objectief bewijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan situaties waarbij de vermeende feiten zich in een privésfeer afspelen (zonder getuigen of camerabeelden) of wanneer ze jaren geleden zouden hebben plaatsgevonden.

Soms worden er helaas ook valse beschuldigingen geuit. In dergelijke gevallen is het van cruciaal belang om vanaf het begin van het onderzoek bijstand te krijgen van een gespecialiseerde advocaat die actief en tijdig ingrijpt.

Een proactieve aanpak is essentieel: zowel intensieve begeleiding vóór als bijstand tijdens de verhoren, evenals zorgvuldige monitoring van het dossier tijdens het onderzoek, maken het verschil.

Zo maakten wij ook het verschil voor RV.

Casus

RV’s wereld werd een hele tijd terug volledig overhoop gehaald. Plots stond de politie aan zijn deur met een bevel tot huiszoeking. Reden? Hij werd verdacht van de verkrachting en aanranding van de eerbaarheid/aantasting van de seksuele integriteit van zijn drie kinderen. Zijn wereld stortte volledig in want hij had deze feiten niet gepleegd. Hij werd gearresteerd en hij moest urenlang een verklaring afleggen bij de politie. Hierna werd hij voorgeleid bij de Onderzoeksrechter, die hem gelukkig wel meteen vrijliet onder voorwaarden.

Het onderzoek sleepte enorm lang aan. In de meeste zedenzaken is dit zeer onwenselijk, omdat er al die tijd een grote periode van onzekerheid heerst en er een spreekwoordelijk zwaard boven het hoofd van de verdachte hangt. In dit dossier was de lange duurtijd echter het ultieme reddingsmiddel voor RV. De kinderen werden namelijk ouder en zij kwamen tot het besef dat zij met hun valse verklaringen enorm veel schade konden toebrengen aan hun vader. Zij beseften eveneens dat de druk die hen was opgelegd door hun moeder destijds de reden was van deze valse verklaringen.

Desondanks deze aanzienlijke ommekeer in het dossier, vorderde het Parket alsnog de veroordeling van RV en vroeg de rechtbank hem te willen veroordelen tot een celstraf.

De rechtbank is deze visie gelukkig niet gevolgd en RV werd terecht vrijgesproken voor alle zedenfeiten.

Het is dus zeker niet zo omdat iemand beschuldigd wordt van zedenfeiten, zij ook steeds effectief hebben plaatsgevonden. Er zijn talloze, zelfs wetenschappelijk onderbouwde, verklaringen waarom iemand zou liegen over dit soort feiten; het hoederecht over de kinderen, retroactieve spijt, wraak, financiële motieven, …

Iedere zedenzaak moet dus met de uiterste precisie onderzocht worden. Wanneer zoals in dit dossier blijkt dat er duidelijk sprake is van een opgezet spel, kan er na de seponering of de vrijspraak een klacht wegens laster en eerroof neergelegd worden.

Bent u ook vals beschuldigd van zedenzaken zoals verkrachting of aanranding van de eerbaarheid/aantasting van de seksuele integriteit? Neem dan contact met ons op een laat u bijstaan door onze gespecialiseerde advocaten.