Vrijspraak voor man die seksueel getinte foto’s online op escortesite plaatste

L.S. kwam via de datingapplicatie “TINDER” in contact met een vrouw die zich uitgaf als de 20-jarige K.E.

In de eerste gesprekken gaf deze vrouw te kennen dat zij een meerderjarige escorte was.

De communicatie tussen beiden bleef altijd binnen de perken van het versturen van tekstberichten en – uitdagende – foto’s. De twee hebben nooit telefonisch met elkaar gebeld.

De gesprekken mondden uit in een wederzijds seksueel spel, dat echter later eindigde in een onenigheid tussen beiden waarbij L.S. vroeg hem met rust te laten.

K.E. bleef L.S. echter bestoken met berichten waarop deze laatste ermee dreigde de foto’s die hij had verkregen uit hun wederzijds seksueel spel online te zetten.

De berichten hielden niet op en ten einde raad plaatste L.S. de ontvangen foto’s op een escortesite.

Daarna vernam L.S. niets meer van K.E. tot het moment dat hij een uitnodiging tot verhoor kreeg en vernam dat tegen hem een strafonderzoek liep wegens het opwekken van de ontucht bij minderjarigen tussen 14- 16 jaar en het verwerven en verspreiden van kinderpornografie.

Op 12 maart 2019 diende de heer L.S. zich te verantwoorden voor de Correctionele Rechtbank te Brussel.

Het openbaar ministerie vorderde hierbij een gevangenisstraf van achttien maanden.

BANNISTER heeft de heer L.S. bijgestaan in deze procedure. Er werd met overtuiging de vrijspraak bepleit.

In de besluiten en pleidooien werd beargumenteerd dat er in hoofde van L.S. sprake was van een onoverwinnelijke dwaling omtrent de leeftijd van K.E.

L.S. verkeerde volgens de verdediging immers in de gerechtvaardigde overtuiging dat K.E. op het ogenblik van hun contacten meerderjarig was.
Deze stelling werd onderbouwd door de verschillende feitelijke elementen uit het strafdossier.

Zo bleek uit het telefonie-onderzoek dat K.E. aan de heer L.S. te kennen gaf dat zij de leeftijd van 20 jaar had.

Daarenboven werd gewezen op de gebruiksvoorwaarden van de website “TINDER” die het gebruik voorbehoud aan meerderjarige personen.

Tot slot deden ook de uiterlijke kenmerken van K.E. het vermoeden van een meerderjarige leeftijd rijzen.

De onoverwinnelijke dwaling werd door de Correctionele rechtbank aangenomen. De aangehaalde argumenten werden volledig gevolgd en integraal overgenomen in het vonnis.

L.S. werd vrijgesproken over de ganse lijn.

NVDR. Het Openbaar Ministerie tekende hoger beroep aan tegen de vrijspraak van L.S. op 07.05.2019 werd de zaak nog niet vastgesteld voor het Hof van Beroep.

Heeft u hierover vragen of wordt u verdacht van een zedenfeit, aarzel dan niet om ons gespecialiseerd team te contacteren op het telefoonnummer 03/369.28.00 of op info@bannister.be.