Valselijk beschuldigd van zedenfeiten. Wat nu?

Elke zedenzaak is anders

Toch worden zedenzaken zeer vaak getypeerd door een “woord-tegen-woord” situatie en een gebrek aan objectief bewijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een klacht voor feiten die hebben plaatsgevonden in private sfeer (zonder getuigen & zonder camerabeelden) of bijvoorbeeld voor feiten die jarenlang geleden zouden hebben plaatsgevonden.

Soms wordt er helaas ook valselijk klacht neergelegd. In dat geval is het belangrijk om vanaf het begin van het onderzoek bijstand te hebben van een gespecialiseerd advocaat die actief tussenkomt.

Een proactieve houding is uiterst noodzakelijk. Zowel de intensieve coaching vóór en de bijstand tijdens de verhoren, als de nauwgezette opvolging van het dossier tijdens het onderzoek maken het verschil.

Tijdens dit -geheime- onderzoek, verzoeken wij geregeld om inzage te verkrijgen in het dossier, zodat we tijdig kunnen anticiperen op het verloop van het dossier.

Ook hebben wij de mogelijkheid om, tijdens het onderzoek of vóór de  zaak via de regeling rechtspleging naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, zelf om bijkomende onderzoekshandelingen te verzoeken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een confrontatieverhoor, een analyse van camerabeelden, een deskundigenverslag naar de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen, een moraliteitsonderzoek,…

Op deze manier vermijdt men dat er een louter eenzijdig onderzoek gevoerd wordt, waarbij men enkel elementen à charge verzamelt, in plaats van eveneens de hypothese voor ogen te houden dat de verdachte onschuldig is en men ook naar elementen à décharge zoekt.

Advocaat valse beschuldiging

Heeft u hierover vragen of wordt u (valselijk) beschuldigd van zedenfeiten? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 03/369.28.00 of info@bannister.be.