U werd veroordeeld maar miste het proces: krijgt u een tweede kans…?

De situatie na 19 februari 2016

Door de wetswijziging Potpourri II zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 februari 2016, werd het in de praktijk bijna onmogelijk om verzet aan te tekenen tegen een veroordelend verstekvonnis.

Het verzet moet immers als ongedaan worden beschouwd indien het vaststaat dat de verzetdoende partij kennis heeft gehad van de dagvaarding in de procedure waarin hij verstek heeft laten gaan, geen gewag maakt van overmacht of van een wettige reden van verschoning ter rechtvaardiging van zijn verstek bij de bestreden rechtspleging.

Verschillende veroordeelden gaven te kennen de dagvaarding niet te hebben ontvangen, door ziekte afwezig te zijn geweest bij hun proces, of gewoonweg de datum van oproeping over het hoofd gezien…

Dit werd voor menig raadsman een moeilijk hoofdstuk, aangezien het telkens aan de verdediging was een wettig bewijs van beletsel voor te leggen aan de rechtbank, om het verzet alsnog tijdig en toelaatbaar te maken. Enkel overduidelijke overmacht kon u alsnog recht geven op een nieuw proces. Op die manier gingen heel wat cliënten voor de bijl en hadden ze geen recht meer op een nieuw proces op tegenspraak.

De situatie na 17 mei 2018

Het Grondwettelijk Hof, één van de hogere rechtsinstanties van ons land, riep dit uiterst strenge fenomeen een halt toe op 17 mei 2018 en zette hiermee de terugkeer in naar de oudere principes daterend van voor de wetswijziging Potpourri II. Zo stelt het dat de rechten van verdediging primeren op de vereenvoudiging die de Minister van Justitie wenste door te voeren.

Op vandaag kan u met de door ons opgestelde checklist bepalen of u in aanmerking komt voor een verzetsprocedure:

  • De dagvaarding werd niet aan u in persoon betekend (wel in de brievenbus achtergelaten, afgegeven aan een familielid,…) waardoor u niet op het proces aanwezig was;
  • Er was ook geen advocaat aanwezig die u vertegenwoordigde ter zitting, minstens niet aanwezig toen het Openbaar Ministerie haar eis tot bestraffing instelde;
  • Het verstekmakend vonnis werd niet aan u in persoon betekend: u heeft een buitengewone termijn om verzet in te stellen (uiterlijk 15 dagen na kennisname van het verstekvonnis);
  • Het verstekmakend vonnis werd wel aan u in persoon betekend : u heeft een termijn van vijftien dagen na deze betekening om verzet in te stellen;

Van belang hierbij is dat de bewijslast hiervan bij het Openbaar Ministerie rust en niet langer bij de verdediging.

Concreet betekent dit dat:

  • Het alleen toekomt aan de vervolgende partij en/of burgerlijke partij om aan te tonen dat er kennis was van de dagvaarding en;
  • Het volstaat dat de verzetdoende partij ‘gewag maakt’ van overmacht of van een wettige reden van verschoning, en dus dat zij het bestaan van die reden voldoende aannemelijk maakt, zonder dat zij daarvan het bewijs dient te leveren.

Good to know: Indien u door het rechtsmiddel verzet een ‘nieuw proces’ krijgt, mag de rechtbank uw straf niet verzwaren.

Lees hier het arrest van Grondwettelijk Hof

Werd u in uw afwezigheid veroordeeld? Wenst u na te gaan of u nog verzet kan aantekenen?

Neem contact op met onze specialisten op : info@bannister.be of 03/369.28.00