Online verkrachting

Het misdrijf “verkrachting” wordt vandaag de dag geassocieerd met ongewenst fysiek seksueel contact waarbij wordt aangenomen dat dader en slachtoffer zich in dezelfde ruimte bevinden en het slachtoffer tegen zijn/haar wil door de dader wordt gepenetreerd.

In september van dit jaar vond in de rechtspraak een grote ommekeer plaats waarbij een ruimere en dynamische interpretatie werd gegeven aan artikel 375 e.v. Sw.

Dit recent precedent vult de leemte tussen de aloude wetgeving en de nog op te vullen juridische hiaten die thans zijn ontstaan naar aanleiding van de snel veranderde digitaal tijdsperk waarin we ons heden ten dage bevinden.
Het is een vaststelling dat zedenmisdrijven heden ten dage steeds vaker gepleegd worden met behulp van informaticamiddelen en sociale media.
In het kwestieuze dossier werd een 25-jarige man schuldig bevonden aan verkrachting van zijn 15-jarig slachtoffer. Het bijzonder karakter van deze veroordeling situeert zich op het vlak van de wijze waarop het misdrijf plaatsvond.

Door middel van intimidatie en morele dwang en met behulp van het internet heeft beklaagde het slachtoffer aangezet tot penetratie met de vingers en het tonen van haar geslachtsdelen ten aanzien van een webcam.

De strafrechter in Brussel heeft beklaagde heeft de hierboven uiteengezette feitelijkheden gekwalificeerd als verkrachting en beklaagde schuldig bevonden.
Deze veroordeling impliceert dat dader en slachtoffer bijgevolg niet langer in één en dezelfde ruimte aanwezig dienen te zijn, noch moet er effectief fysiek contact tussen beide plaats te vinden alvorens het van het misdrijf verkrachting sprake kan zijn.

Het valt af te wachten hoe hogere rechtsinstanties met dergelijke feitelijkheden zullen omgaan en hoe de rechtspraak zich ter zake verder zal evolueren.

Wordt u verdacht van het misdrijf verkrachting en wenst u gespecialiseerd advies?

Neem dan gerust contact op met een van onze specialisten op info@bannister.be of via het telefoonnummer 03/369.28.00.