Man vrijgesproken voor bezit en verwerving van kinderpornografie

Op vrijdag 8 november 2019 werd een 65-jarige man uit Antwerpen vrijgesproken door de Correctionele rechtbank van Antwerpen.

W.E. werd vervolgd voor het bezit en verwerving van kinderpornografisch materiaal.

In juni 2017 werd het onderzoek tegen W. E. opgestart na een melding bij de politiediensten. In de woning van W.E. troffen de speurders aan de muren verschillende afbeeldingen van jonge mannen aan.

Na verder onderzoek van zijn laptop en desktop werden er meer dan een miljoen seksueel getinte bestanden aangetroffen. W.E. werd gedagvaard voor het bezit en de verwerving van kinderpornografie. De Procureur des Konings vroeg een strenge bestraffing.

BANNISTER stond W. E. bij voor de Correctionele rechtbank te Antwerpen. Meester De Clerck pleitte voor de vrijspraak van cliënt omwille van de aanwezigheid van gerede twijfel.

Enerzijds beargumenteerde zij dat de afbeeldingen van de jonge mannen die ophingen in de woning van haar cliënt niet onder de wettelijke definitie van kinderpornografisch materiaal kunnen worden ondergebracht.

Anderzijds heeft Meester De Clerck heeft de nadruk gelegd op het feit dat slechts op een zeer beperkte hoeveelheid van het aangetroffen beeldmateriaal op de laptop en desktop mogelijks minderjarigen werden afgebeeld.

Immers aan de hand van beeldanalyse werd de leeftijd van de afgebeelde personen onderzocht. Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat er slechts over enkele afbeeldingen twijfel omtrent de leeftijdsgrens bestond.

Er kan niet met zekerheid worden gesteld dat W.E. zich hier bewust van was. Zeker omwille van de grote totale hoeveelheid bestanden die op zijn computer werd teruggevonden.

De Antwerpse Correctionele rechtbank heeft de argumentatie van Meester De Clerck integraal gevolgd en W.E. over de volledige lijn vrijgesproken.

Wenst u hierover meer informatie, of heeft u strafrechtelijke verdediging nodig? Neem dan gerust contact met ons op info@bannister.be of 03/369.28.00.