Man knijpt in billen van jogster, parket vordert gevangenisstraf van 10 maanden

MOUSSA E. diende zich recent te verantwoorden voor de correctionele rechtbank Mechelen wegens feiten van aanranding.

In september 2018 werd een jogster langs achteren benaderd door de bestuurder van een bromfiets, dewelke de vrouw hardhandig in de billen kneep. De nummerplaat van de bromfiets was afgedekt, waardoor de bestuurder niet kon worden geïdentificeerd.

De dader werd door het slachtoffer omschreven als ‘vermoedelijk een man, zwarte jas, donkere helm, kledij van donkere neutrale kleur, bestuurder van een donkere bromfiets.’

Aan de hand van deze persoonsbeschrijving werd er nazicht verricht in de ruimere omgeving, waarna men via het ANPR-netwerk terecht kwam bij de heer MOUSSA E.

MOUSSA E. voldeed aan deze (uiterst vage) persoonsbeschrijving, waarna de politie overging tot huiszoeking en verhoor. Bij de huiszoekingen konden meerdere zwarte jassen worden aangetroffen, evenals een zwarte bromfiets en zwarte helm. In de bagageruimte lag een trui van grijze kleur, dewelke volgens de politiediensten werd gebruikt om de nummerplaat mee af te dekken.

MOUSSA E. ontkent ter zitting de hem ten laste gelegde feiten.

Mtr GYSBRECHTS bepleitte het dossier, waarbij zij stelde dat het openbaar ministerie niet aan de op haar rustende bewijslast voldeed, in het bijzonder nu er geen enkele aandacht werd besteed aan het onderzoek a décharge.

Het is de taak van het Openbaar Ministerie om een strafrechtelijk onderzoek op grondige wijze uit te voeren, waarbij zowel aandacht dient te worden besteed aan de belastende-, als ontlastende elementen.

Mtr. GYSBRECHTS meende dat er heel wat onderzoeksmogelijkheden onbenut gebleven waren, dewelke de onschuld van MOUSSA E. hadden kunnen aantonen.

Daar de schuld van MOUSSA E. niet buiten iedere redelijke twijfel om kan worden aangetoond werd om de vrijspraak verzocht.

De rechtbank zal uitspraak doen op 2 februari.

Heeft U hierover vragen of wordt U verdacht van bepaalde feiten, aarzel dan zeker en vast niet om ons te contacteren op het telefoonnummer 03/369.28.00

Lees het krantenartikel over de zaak hier.