Hoger beroep tegen de strafmaat van het Openbaar Ministerie impliceert géén hoger beroep tegen de schuld

Het Hof van Cassatie velde op 10 maart 2020 een zeer belangrijk arrest met betrekking tot het hoger beroep in strafzaken.

BANNISTER slaagde erin de correctionele rechtbank te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde te overtuigen om haar cliënt vrij te spreken voor de hem ten laste gelegde feiten.

Hoger beroep door Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie stelde hoger beroep in tegen dit vonnis.

Om hoger beroep in te stellen is niet alleen een verklaring ter griffie nodig maar ook een verzoekschrift tot hoger beroep oftewel grievenformulier. In dit formulier dienen alle grieven of bezwaren tegen het vonnis van de eerste rechter geformuleerd te worden.

Het grievenformulier is van groot belang. De geformuleerde grieven bepalen namelijk de bevoegdheid van de rechter in hoger beroep.

Bijvoorbeeld: als er geen grief vermeld is met betrekking tot de strafmaat, kan de beroepsrechter hierover – in principe – geen uitspraak doen. De door de eerste rechter opgelegde straf is dan definitief.

In dit dossier tekende het Openbaar Ministerie geen hoger beroep aan met betrekking tot de schuld, enkel wat betreft de strafmaat. Enigszins bijzonder gelet op de vrijspraak van cliënt…

Het hof van beroep te Gent besliste dan ook – ons inziens zeer terecht – dat zij niet bevoegd waren om te oordelen over de schuldvraag. De vrijspraak van cliënt was dan ook definitief.

Het Openbaar Ministerie tekende cassatieberoep aan tegen dit arrest.

BANNISTER argumenteerde voor het Hof van Cassatie dat een grief met betrekking tot de strafmaat niet zo geïnterpreteerd kan worden dat automatisch ook de schuld ter discussie staat. Dit gaat immers in tegen de wetgeving en de principes met betrekking tot het grievenformulier.

Tot onze zeer grote tevredenheid volgde het Hof van Cassatie de argumentatie van BANNISTER en werd het cassatieberoep van het Openbaar Ministerie verworpen.

De vrijspraak van cliënt is dan ook definitief.

Heeft u strafrechtelijke verdediging nodig? Contacteer dan gerust ons team van specialisten via info@bannister.be of op 03/369.28.00.