Het onderscheid tussen de positie van ‘verdachte’ en ‘inverdenkinggestelde’

De termen “verdachte” en “inverdenkinggestelde” worden – verkeerdelijk – veel door elkaar gebruikt.

Echter, het onderscheid tussen deze twee statussen van een persoon in een strafrechtelijk onderzoek is van groot belang.

Een verdachte is een persoon die ervan verdacht wordt een strafbaar feit te hebben gepleegd.

Een verdachte wordt een inverdenkinggestelde op het ogenblik dat hij – door de onderzoeksrechterin verdenking gesteld wordt.

De onderzoeksrechter gaat over tot de inverdenkingstelling van elke persoon tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld bestaan.

Deze inverdenkingstelling kan gebeuren tijdens het verhoor door de onderzoeksrechter.

De inverdenkingstelling kan ook gebeuren door een kennisgeving. In dat geval zal de verdachte een brief ontvangen waarin gemeld wordt dat hij door de onderzoeksrechter in verdenking is gesteld.

De rechten van de verdachte zijn beperkt. De verdachte heeft onder meer het recht om inzage te vragen in het strafdossier en om de opheffing van beslag op goederen te vragen.

Een belangrijk gevolg van de inverdenkingstelling is dat men, namelijk de verdachte die inverdenkinggestelde is geworden, meer rechten geniet.

Zo heeft de inverdenkinggestelde onder meer volgende rechten:
– inzage vragen in het strafdossier;
– de opheffing van het beslag op bepaalde goederen vragen;
– bijkomend onderzoek vragen;
– onderzoeken die meer dan één jaar aanslepen voor controle voorleggen aan de kamer van inbeschuldigingstelling.

Recent kaartte BANNISTER ADVOCATEN de discriminatie (ongelijke behandeling) tussen de positie van de verdachte en de inverdenkinggestelde aan gelet op het feit dat énkel de inverdenkinggestelde en niet de verdachte een onderzoek dat meer dan één jaar duurt kan voorleggen aan de kamer van inbeschuldigingstelling ter controle.

Een verdachte kan namelijk niet aankaarten dat een onderzoek meer dan één jaar duurt. Enkel de inverdenkinggestelde kan dit.

BANNISTER ADVOCATEN kan U bijstaan indien U verdachte of inverdenkinggestelde bent.

Wilt U hierover meer informatie, neem dan gerust contact met ons op info@bannister.be of 03/369.28.00.