Het fenomeen ‘wraakporno’ en haar gloednieuwe wettelijke basis

Enige tijd geleden kon U al kennis nemen van ons artikel betreffende het wetsvoorstel tot bestrijding van wraakporno. (https://www.zedenadvocaat.be/uncategorized/wetsvoorstel-tot-bestrijding-wraakporno/)

Het wetsvoorstel dat toeziet op een strengere bestraffing van zij die met kwaadwillig opzet seksueel expliciete beelden verspreiden via sociale media, ook wel beter gekend als het fenomeen van de ‘wraakporno’ of ‘revenge porn’, werd op 16 april jl. finaal goedgekeurd.

De wetgever voorziet zo een zwaardere bestraffing van personen die met slechte intenties seksueel expliciete beelden van anderen de wereld in sturen.

Het feit dat de beelden gemaakt werden met toestemming van het slachtoffer, doet geen afbreuk aan het strafbaar karakter.

Van zodra deze worden verspreid zonder toestemming, valt men onder het toepassingsgebied van deze nieuwe regelgeving.

Minderjarigen worden hoe dan ook geacht geen geldige toestemming te kunnen verlenen.

Straffen op wraakporno

Wie zich aan hogervermeld gedrag bezondigt, moet voortaan rekening houden met

  • een gevangenisstraf van 1 tot 5 jaar
  • evenals en een geldboete van 200 tot 10.000 EUR.

Voor de feiten gepleegd ten aanzien van minderjarigen onder de 16 jaar, werd een gevangenisstraf voorzien van 5 tot 10 jaar.

De wetgever had eveneens aandacht voor enkele praktische punten, waaronder de noodzaak van het zo snel mogelijk offline halen van het beeldmateriaal.

In dit opzicht is een belangrijke taak weggelegd voor het Openbaar Ministerie.

Vanaf de eerste vaststelling, kan de procureur des Konings de overtreder aanmanen de beelden te verwijderen.

Wie zijn medewerking weigert, riskeert een geldboete tot maar liefst 15.000 EUR.

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Een ander interessant nieuwtje, is tot slot de rol van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in dit kader.

Behoudens sensibilisering en het verlenen van (al dan niet-) juridisch advies, zal het Instituut eveneens in rechte kunnen optreden voor slachtoffers.

Deze nieuwe wet zal uiterlijk 1 juli 2020 in werking treden.

Bannister – Advocaat wraakporno

Werd U zelf slachtoffer van een dergelijk misdrijf of wordt u onterecht vervolgd, dan kan U steeds contact opnemen met ons team van gespecialiseerde advocaten.

Wilt U hierover meer informatie, neem dan gerust contact met ons op info@bannister.be of 03/369.28.00.

 

Bekijk onderstaande links om meer te lezen :

https://www.zedenadvocaat.be/uncategorized/wetsvoorstel-tot-bestrijding-wraakporno/

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0101/55K0101013.pdf

23 april 2020