Een wetenschappelijke checklist om valse aangiftes te doorprikken

Volgens gerechtspycholoog en criminoloog De Zutter is er in 5% van de aangiften van verkrachting ontegensprekelijk sprake van valse beschuldigingen en lasterlijke aantijgingen.

Om deze reden heeft De Zutter een checklist opgesteld. Immers zouden zedenrechercheurs vaker valse aangiftes vertrouwen en correcte aangiftes wantrouwen. De checklist dient aan dit euvel tegemoet te komen doordat de menselijke factor wordt beperkt bij de eerste beoordeling.

De checklist bestaat uit 12 gesloten vragen die in de eerste 24 uur na de aangifte dienen te worden beantwoord. Na deze fase volgt er reeds een eerste besluit ; is de aangifte echt of niet? In het geval er nog geen uitsluitsel zou bestaan, wordt er een nadere vergelijking gemaakt met 24 variabelen waardoor een score wordt bekomen. Hoe lager deze score, hoe minder ‘echt’ de aangifte.

Uit criminologisch onderzoek blijkt dat bij valse aangiftes van verkrachting de feiten vaker worden beschreven zoals deze in films worden voorgesteld en die gekenmerkt worden door een ruw en brutaal karakter.

Zulks staat in schril contract met de cijfers waaruit blijkt dat dergelijke verkrachtingen slechts de uitzondering op de regel betreffen en maar 3% van alle verkrachtingen vertegenwoordigen.

De meest voorkomende motieven om een valse aangifte te doen, betreffen aandacht, wraak en een alibi.

Het volledige artikel over dit topic kan u hier nalezen en beluisteren op de website van Radio.

Wordt u beschuldigd van een zedenfeit? Contacteer ons gespecialiseerde team dan op telefoonnummer 03/369.28.00 of op info@bannister.be.