De bewijswaarde van de seksuele agressie set

Wat is de S.A.S.?

Een S.A.S. of seksuele agressie set is een spooropnamekit voor slachtoffers van seksuele agressie.

Nadat het slachtoffer aangifte heeft gedaan van een zedendelict, bijvoorbeeld verkrachting of aanranding van de eerbaarheid, kan een seksuele agressie set uitgevoerd worden door een arts.

Het is vanzelfsprekend van groot belang dat de vaststellingen gebeuren door een arts die een perfecte kennis heeft van de S.A.S. De gevorderde arts is dan ook een wetsdokter of een arts van een ziekenhuis waarmee de procureur des Konings een samenwerkingsprotocol heeft afgesloten

Het onderzoek bestaat onder meer uit:

– Het afnemen van stalen zoals sperma, speeksel, haar en bloed;
– DNA-onderzoek op de afgenomen stalen;
– Analyse van microsporen (zoals haren of vezels) die op het slachtoffer, bijvoorbeeld op kledij, werden aangetroffen;
– Toxicologisch onderzoek op urine en bloed om de gedrags- of bewustzijnstoestand en eventuele intoxicatie van het slachtoffer te onderzoeken;
– Lichamelijk onderzoek;
– Anaal en vaginaal onderzoek.

Wanneer wordt de S.A.S. uitgevoerd?

In principe wordt de seksuele agressie set het best binnen vierentwintig uur na de feiten uitgevoerd. Volgens onderzoek kan de seksuele agressie set nog tot tweeënzeventig uur na de feiten uitgevoerd worden. De sporen op kledingstukken en andere vormen van textiel zijn tijdsbestendig. Hoewel deze analyse best zo snel mogelijk uitgevoerd kan worden, kan deze bijna onbeperkt worden uitgesteld.

Nadat de seksuele agressie set afgenomen werd, wordt deze overgemaakt aan één van de acht bevoegde laboratoria voor verder onderzoek.

Een S.A.S. kan niet zomaar uitgevoerd worden. Buiten de gevallen van een op heterdaad ontdekt of als zodanig beschouwd misdrijf en het geval waarin een meerderjarige schriftelijke toestemming geeft, kan een onderzoek aan het lichaam enkel bevolen worden door een onderzoeksrechter, de kamer van inbeschuldigingstelling bij een hof van beroep en door de rechtbank of het hof die van het misdrijf kennisneemt.

De magistraat beoordeelt of een deskundigenonderzoek uitgevoerd zal worden met de gegevens die via de seksuele agressie set verkregen werden. In voorkomend geval wordt met betrekking tot de resultaten van de S.A.S. een deskundigenverslag opgesteld, hetgeen gevoegd wordt aan het strafdossier.
Een seksuele agressie set kan een zeer belangrijk bewijsstuk zijn in het kader van zedenzaken. Echter, de bewijswaarde van de seksuele agressie set mag ook niet overschat worden.

Mr. VAN LAER is er reeds in geslaagd om een vrijspraak te bekomen voor een persoon die zich voor de correctionele rechtbank diende te verantwoorden wegens verkrachting en lastens wie een positieve S.A.S. werd weerhouden. De S.A.S. stelde immers vast dat er sperma van de verdachte op het slachtoffer werd aangetroffen en dat het slachtoffer zowel inwendige als uitwendige ernstige verwondingen had. Mr. VAN LAER slaagde erin om de correctionele rechtbank te overtuigen van de geloofwaardigheid van de verklaringen van zijn cliënt. Deze stelde immers dat hij seks had met het slachtoffer met beider toestemming en dat verwondingen ontstaan waren omdat de seksuele activiteiten, opnieuw met toestemming van beide partijen, eerder ruw geschiedden.

De correctionele rechtbank oordeelde, ondanks de resultaten van de S.A.S., dat er geen objectieve elementen in het strafdossier voorhanden waren die de schuld van de beklaagde onomstotelijk aantoonden waardoor beklaagde vrijgesproken diende te worden.

Heeft U hierover vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren op het telefoonnummer 03/369.28.00 of op info@bannister.be.