Coming soon: handboek over het nieuwe seksueel strafrecht

Manon Cop behandelt uitsluitend zedenzaken bij Bannister Advocaten. Zij werd in dit kader gevraagd om een handboek te schrijven over de hervorming van het seksueel strafrecht dat in werking is getreden op 1 juni 2022. Dit boek is een eerste gids die juristen doorheen de nieuwe regelgeving zal loodsen. Het betreft een handboek waarin de nieuwe wet in detail wordt besproken, met hier en daar de nodige kritische blik.

Zo worden de misdrijven tegen de seksuele integriteit, het seksuele beschikkingsrecht en de goede zeden besproken. Met aandacht voor de nieuwe terminologie en vooral voor de centrale rol voor het concept ‘toestemming’ worden de meest gekende zedenmisdrijven in een artikelsgewijze commentaar besproken.

Hiernaast wordt de nieuwe regelgeving omtrent sekswerk besproken. De hervorming van het seksuele strafrecht kadert in de modernere visie van de wetgever op de realiteit. Meer concreet voorziet de hervorming in een stapsgewijze decriminalisering waarbij de mogelijkheid tot legaal sekswerk de eerste stap is.

Het boek is via onderstaande link reeds te bestellen en de effectieve publicatie wordt begin november 2022 verwacht.

https://www.lea-uitgevers.be/shop/product/sestra22-het-nieuwe-seksueel-strafrecht-13668#attr=14263,14264,14381,14266