Het belang van een proactieve houding in zedenzaken

Wanneer men geconfronteerd wordt met een aanklacht wegens zedenfeiten verdient een proactieve aanpak en -houding de absolute voorkeur.

Reeds voorafgaand aan het afleggen van een verklaring of de effectieve behandeling van de zaak voor de correctionele rechtbank, kunnen diverse initiatieven genomen worden die het verdere verloop alsook het uiteindelijke resultaat op gunstige wijze kunnen beïnvloeden.

Nu zedenzaken maar al te vaak gekenmerkt worden door een zekere bewijsschaarste, denk aan het typische ‘woord tegen woord’ verhaal, is een actieve tussenkomst in de onderzoeksfase ten zeerste aangewezen.

Het belang van een correcte verklaring, afgelegd met kennis van zaken en met begrip van de mogelijke juridische consequenties, is om deze reden van niet te onderschatten waarde.

Als specialisten ter zake kunnen wij u voorbereiden op een dergelijk verhoor, alsook u attenderen op mogelijke valkuilen en andere do’s en don’ts.

Een proactieve houding kan eveneens voorkomen dat men op het einde van de rit geconfronteerd wordt met een volstrekt eenzijdig gevoerd onderzoek, waarbij geen enkele aandacht werd besteed aan de elementen in uw voordeel.
Het behoort tot de taak van de vervolgende instantie om op een correcte wijze aan waarheidsvinding te doen, wat veronderstelt dat men zowel aandacht heeft voor het onderzoek a charge, als a décharge.

Een strafrechtelijk onderzoek dat niet aan deze vereisten voldoet, zal leiden tot een schending van het recht op een eerlijk proces en de hierin vervatte rechten van verdediging.

Een proactieve houding tijdens de onderzoeksfase is om deze reden een absolute must teneinde het uiteindelijke resultaat te optimaliseren.

Onze uitgebreide ervaring in deze materie maakt dat wij handelen met kennis van zaken, waarbij uw belang ons hoogste doel blijft.

Indien u hierover meer informatie wenst, kan u ons contacteren op 03/369.28.00 of info@bannister.be.