Bannister behaalt vrijspraak voor de verwerving en bezit van kinderpornografie

Bannister advocaten stond de heer LS bij in zijn procedure bij het Hof van beroep te Brussel waar hij werd vervolgd voor de verwerving en het bezit van kinderpornografie.

LS kwam via de datingapplicatie ‘TINDER’ in contact met mevrouw KE, die zich uitgaf als een meerderjarige escorte van 20 jaar. Cliënt LS en deze dame hebben een periode online gecommuniceerd met elkaar, waarbij er een beperkt aantal naaktfoto’s werden verzonden.
Belangrijk hierbij is wel dat de communicatie tussen de partijen steeds beperkt is gebleven tot het versturen van berichten. Ze hebben elkaar nooit telefonisch gesproken en ze hebben elkaar ook nooit in levende lijve ontmoet.

Het contact tussen de partijen is uiteindelijk gestopt en LS dacht dat de kous hiermee af was. Dat bleek niet zo te zijn, onverwacht kreeg LS een uitnodiging tot verhoor in zijn brievenbus; er zou een strafonderzoek tegen hem lopen wegens zedenfeiten gepleegd op een minderjarige tussen de 14 en 16 jaar oud. Blijkbaar was de KE, de dame in kwestie, namelijk geen 20 jaar, maar nog maar 15 jaar.

Volgens de strafwet is het bezitten van seksueel getinte foto’s van minderjarigen strafbaar onder het misdrijf verwerving en bezit van kinderpornografie zoals bepaald in artikel 383bis, §2 van het Strafwetboek.

Tijdens de zitting van het Hof van Beroep te Brussel werd er voor de heer LS toch de vrijspraak bepleit.

Er werd namelijk beargumenteerd dat er een onoverwinnelijke dwaling omtrent de leeftijd van KE in hoofde van LS heerste omdat hij op het ogenblik van hun contacten in de werkelijke overtuiging was dat KE meerderjarig was. Deze stelling werd onderbouwd door de verschillende feitelijke elementen aanwezig in het strafdossier.

Zo heeft KE meermaals uitdrukkelijk gesteld dat zij meerderjarig was. Daarenboven werd gewezen op de gebruiksvoorwaarden van de website “TINDER”; enkel meerderjarige personen hebben toegang tot deze applicatie. Tot slot deden ook de uiterlijke kenmerken van KE een zeer sterk vermoeden van een meerderjarige leeftijd rijzen. LS -en ieder ander persoon geplaatst in dezelfde omstandigheden- had onmogelijk kunnen weten dat KE minderjarig was.

Het Hof van Beroep te Brussel is onze argumentatie hierin gevolgd en zij hebben de onoverwinnelijke dwaling in hoofde van LS aangenomen en hem vrijgesproken voor het bezit van kinderpornografie.

Bannister Advocaten kan u bijstaan indien u verdachte of inverdenkinggestelde bent. Neem contact met ons op via info@bannister.be of 03/369.28.00.