Bannister Advocaten behaalt vrijspraak in zaak van vermeende aantasting van de seksuele integriteit

Bannister Advocaten stond gedurende het vooronderzoek en de procedure ten gronde een cliënt bij die vals beschuldigd werd van aanranding van de eerbaarheid/ aantasting van de seksuele integriteit van zijn 5-jarige minderjarige nichtje. Hij moest zich hiervoor verantwoorden bij de correctionele rechtbank te Antwerpen.

Vals beschuldigd worden van dergelijk zware zedenfeiten heeft een enorme impact op iemand zijn leven. Een gespecialiseerde juridische bijstand is dan ook essentieel om dergelijke nachtmerrie tot een positief einde te kunnen brengen en om vrijgesproken te worden.

Valse beschuldigingen van aanranding/aantasting seksuele integriteit

Cliënt werd beschuldigd van ernstige zedendelicten, die hij absoluut ontkende. Natuurlijk, wanneer een kind verklaart dat er bepaalde seksuele aanrakingen zijn gebeurd, moet dit grondig onderzocht worden. Zoals in vele zaken betrof deze zaak ook een woord-tegen-woord, waarbij er geen enkel objectief bewijs was dat de feiten zich hadden voorgedaan.

Het parket beval daarom een geloofwaardigheidsonderzoek van het audiovisuele verhoor van de minderjarige. Bij dit onderzoek wordt er een deskundige aangesteld die op een wetenschappelijk onderbouwde wijze het dossier en het verhoor analyseert en hiervan een geloofwaardigheidsbeoordeling maakt. Deze deskundige besloot tot een “aan zekerheid grenzende geloofwaardige verklaring”. Game over, zouden velen misschien denken, maar niets is minder waar.

Wanneer wij, de advocaten bij Bannister, dit verslag grondig bekeken, vielen ons verschillende tegenstrijdigheden op die wij uiteraard hebben opgeworpen in onze besluiten en pleidooien.

De uitspraak

De Antwerpse correctionele rechtbank volgde onze redenering over de ganse lijn, trok het deskundigenverslag in twijfel en benadrukte dat twijfel altijd in het voordeel van de beklaagde moet werken. Cliënt werd vrijgesproken.

Gespecialiseerde bijstand bij valse beschuldigingen

Zedenzaken zijn vaak woord-tegen-woord situaties. Wanneer u vals beschuldigd wordt van zedendelicten, is een gespecialiseerde juridische bijstand essentieel om uw onschuld te kunnen bewijzen.

Mr. Manon Cop en mr. Emma Martin staan klaar om u bij te staan indien u verdacht wordt van zedenfeiten. Neem in alle discretie contact met ons op via info@bannister.be of 03/369.28.00.