Online seksueel misbruik van kinderen is de laatste jaren ernstig toegenomen. Zaken rond kinderpornografie halen wekelijks de krant. Nooit eerder waren de cijfers betreffende het bezitten, maken en verspreiden van beelden van seksueel misbruik ten aanzien van minderjarigen zo hoog als vandaag. Wereldwijd circuleren er......

Op 19 maart 2024 kwam er eindelijk een einde aan de vijf helse jaren waarin RV moest leven. De correctionele rechtbank te Kortrijk heeft hem op die dag namelijk vrijgesproken voor alle zedenfeiten waarvan hij werd beschuldigd. Valse beschuldiging voor zedenfeiten? Elke zedenzaak is uniek.......

Mr. Manon Cop en Mr. Louis Warson, advocaten gespecialiseerd in zedenzaken, stonden onlangs de heer S. bij in een procedure voor de correctionele rechtbank te Antwerpen. De heer diende zich te verantwoorden voor feiten van verkrachting. De heer S. en mevrouw kenden elkaar reeds langere......

Opnieuw grote mediaheisa rond de hele Epstein-affaire. Deze nacht werden een heel aantal rechtbankdocumenten van de zaak Virginia Giuffre tegen zedendelinquenten Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell openbaar gemaakt. Epstein pleegde in 2019 zelfmoord in de gevangenis te New York terwijl hij in afwachting was van......

Mr. Manon Cop en mr. Emma Martin, beide gespecialiseerde zedenadvocaten bij Bannister, stonden onlangs de heer W. bij, die voor de correctionele rechtbank van Brussel moest verschijnen omwille van de vermeende aanranding van de eerbaarheid van een minderjarig slachtoffer. Wat ging er vooraf? Cliënt ging,......

Het begrip ‘sextortion’ klinkt wellicht niet meteen bekend in de oren, maar de naam ‘Eveline’ misschien wel? Deze persoon perste in september 2020 enkele bekende Vlamingen af door hun naaktfoto’s en -filmpjes te verspreiden op het internet, onder de schuilnaam ‘Eveline’. Dit is jammer genoeg......

Als je voor de rechtbank moet verschijnen omdat je bepaalde strafrechtelijke feiten ten laste worden gelegd, is het van essentieel belang dat je jezelf op een goede manier kan verdedigen. Dit kan enkel als je ook effectief op die terechtzitting aanwezig kan zijn of je......

Manon Cop behandelt uitsluitend zedenzaken bij Bannister Advocaten. Zij werd in dit kader gevraagd om een handboek te schrijven over de hervorming van het seksueel strafrecht dat in werking is getreden op 1 juni 2022. Dit boek is een eerste gids die juristen doorheen de nieuwe regelgeving......

Er is veel commotie ontstaan naar aanleiding van de uitspraken van voormalig Nederlands profvoetballer Johan Derksen in het televisieprogramma “Vandaag Inside”. Derksen vertelde er over een incident van een aantal jaar geleden waarbij hij een kaars in de vagina van een bewusteloze vrouw stak. De......

Onlangs verscheen er in verschillende media een artikel over een man die na een gevangenisstraf van negen jaar wegens zedenfeiten (verkrachting), opnieuw zedenfeiten (bezit kinderporno en aanranding van de eerbaarheid) gepleegd zou hebben. De man had zijn gevangenisstraf van negen jaar nochtans volledig uitgezeten, dit......

Gisteren, in de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18 maart, werd door de kamer het wetsontwerp tot de modernisering van het seksueel strafrecht goedgekeurd, wat een aantal belangrijke wijzigingen in de praktijk met zich zal meebrengen. Wij hebben over deze hervorming reeds een uitgebreide......

Elke zedenzaak is anders Toch worden zedenzaken zeer vaak getypeerd door een “woord-tegen-woord” situatie en een gebrek aan objectief bewijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een klacht voor feiten die hebben plaatsgevonden in private sfeer (zonder getuigen & zonder camerabeelden) of bijvoorbeeld voor feiten die jarenlang geleden......

Bannister advocaten stond de heer W.T. bij in zijn procedure voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen waar hij werd vervolgd voor aanranding van de eerbaarheid. W.T. kwam via de website ‘Redlights’ in contact met mevrouw X, die zichzelf in een zeer expliciete advertentie......

Wij schreven enige tijd geleden reeds een uitgebreid artikel over de toekomstige hervorming rond het seksuele strafrecht (lees het uitgebreide artikel hier). Tijd voor een kleine update. Er werd een poging gedaan om de regels te verduidelijken rond de leeftijdsgrens van seksuele meerderjarigheid, dit wil......

Op 2 april 2021 werd door de Ministerraad het voorontwerp van de wet voor de hervorming van het seksueel strafrecht goedgekeurd. Wij zetten reeds de meest ingrijpende veranderingen van deze hervorming voor u op een rij (lees het hier) Op 4 mei 2021 heeft de......

Waarom bestaan alternatieve straffen? Welke straf moet een rechter opleggen voor een bepaalde strafbare gedraging? Het is een vraag die rechtspractici, criminologen en de samenleving in het algemeen al eeuwen bezighoudt. De vraag of een straf eerder hard, zacht, proportioneel, vergeldend, preventief dan wel herstelgericht......

De nieuwe en populaire Netflix-serie “Bridgerton” is in veel landen het best bekeken programma van dit moment. De serie is binge-worthy en is een echte hype, daar zitten de stomende seksscènes ongetwijfeld voor iets tussen. Toch zorgt één van deze scènes er net voor dat de......

Bannister advocaten, het kantoor achter zedenadvocaat.be, is een high end advocatenkantoor met specialisaties in verschillende rechtstakken. We zijn een kantoor dat sterk groeit. Om onszelf nóg meer op de kaart te zetten en de nationale expansie van Bannister verder te zetten zijn we vandaag op......

Vroegere definitie verkrachting Belgisch strafrecht De definitie van het misdrijf verkrachting is doorheen de geschiedenis sterk geëvolueerd. In het eerste Belgisch Strafwetboek van 1867 werd het misdrijf verkrachting niet gedefinieerd, maar wel strafbaar gesteld: “zal met opsluiting gestraft worden, alwie de misdaad van verkrachting zal......

“Al 26 klachten tegen veertiger die vrouwen met list in bed lokte: politie zoekt nog meer slachtoffers”. Dit bericht verscheen een tijdje geleden in verschillende media. Meerdere vrouwen zouden een klacht hebben ingediend tegen een veertiger die hen geld beloofde in ruil voor seks, maar uiteindelijk......

Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden of hun verwanten kunnen -onder bepaalde voorwaarden- een financiële hulp aan het Slachtofferfonds (of voluit: Fonds voor Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Geweldmisdrijven en de Occasionele Redders) vragen. Wanneer de dader bijvoorbeeld onbekend is of onvermogend blijkt, draagt de Belgische Staat......

Mr. Sanne De Clerck, advocaat gespecialiseerd in het strafrecht gaf deze ochtend toelichting op Radio 2 bij de Madammen over het misdrijf ‘openbare zedenschennis’. Wat kan? Wat mag? Waar ligt de strafbare grens? Mr. De Clerck geeft in het interview een duidelijk antwoord op al......

In een recent vonnis stelde de correctionele rechtbank van Antwerpen vast dat de verjaring van een aantal zedenfeiten waarvan beklaagde verdacht werd, reeds ingetreden was. Beklaagde werd ervan verdacht deze zedenfeiten gepleegd te hebben op zijn  (toenmalig) minderjarige kinderen. Hoe kan de verjaring zijn ingetreden?......

Verklaringen zijn vaak een belangrijke bron van informatie voor onderzoekers en al zeker wanneer er mogelijks sprake is van zedenmisdrijven die verschillende jaren geleden plaatsvonden. Meer nog, beschuldigingen aan het adres van de vermeende zedendelinquent zijn vaker wel dan niet gebaseerd op de verklaringen van......

Zedenzaken laten onze samenleving zelden onberoerd. Niet in het bijzonder wanneer minderjarigen het slachtoffer worden. Om aan de publieke verontwaardiging tegemoet te komen, worden er vaak zware straffen opgelegd aan plegers van dergelijke seksuele misdrijven. Zware straffen op zedenfeiten? Maar maken deze zware straffen onze......

Man vrijgesproken door de Rechtbank van Eerste aanleg te Oudenaarde voor de vermeende aanranding op een 13-jarige. Feiten De man werd verdacht van aanranding van de eerbaarheid op een persoon die de volle leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt heeft. Het strafdossier nam een......

Enige tijd geleden kon U al kennis nemen van ons artikel betreffende het wetsvoorstel tot bestrijding van wraakporno. (https://www.zedenadvocaat.be/uncategorized/wetsvoorstel-tot-bestrijding-wraakporno/) Het wetsvoorstel dat toeziet op een strengere bestraffing van zij die met kwaadwillig opzet seksueel expliciete beelden verspreiden via sociale media, ook wel beter gekend als......

De behandeling van een strafzaak is in België, volgens de huidige wettelijke regeling zoals vervat in artikel 190 van het Wetboek van Strafvordering, in regel openbaar. Iedereen kan de behandeling van uw strafzaak ten gronde op de rechtbank meevolgen. Dit wil zeggen dat niet alleen......

De Kamercommissie heeft het wetsvoorstel tot bestrijding van wraakporno goedgekeurd. Er dienen nog enkele juridische en technische vraagstukken beantwoord te worden vooraleer het voorstel een effectieve wet wordt. In tussentijd kan reeds een schets gemaakt worden van hoe de effectieve wet er zal uitzien. Wat......

Sinds enkele dagen circuleren er expliciete naaktfoto’s en video’s van Bekende Vlamingen op sociale media, zoals Whatsapp en Messenger. Voorzichtigheid is echter geboden wanneer u dergelijke beelden ontvangt. Het is namelijk niet ondenkbaar dat dergelijke foto’s zonder toestemming rondgestuurd worden of dat zulke foto’s gebruikt......

Op vrijdag 8 november 2019 werd een 65-jarige man uit Antwerpen vrijgesproken door de Correctionele rechtbank van Antwerpen. W.E. werd vervolgd voor het bezit en verwerving van kinderpornografisch materiaal. In juni 2017 werd het onderzoek tegen W. E. opgestart na een melding bij de politiediensten.......