“Dickpics: ongewenst in iemands inbox, wél gewenst als misdrijf in de strafwet” Een opvallende krantenkop in het nieuws vorige week: Vlaams minister Zuhal Demir ontving via LinkedIn een ongewilde dickpic. Ze kreeg – met andere woorden – ongevraagd een foto doorgestuurd van iemands geslachtsdeel. Ze reageerde...

Meer dan 60 procent van onze bevolking kreeg al eens te maken met een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag (denk hierbij bijvoorbeeld aan een aanranding van de eerbaarheid/aantasting van de seksuele integriteit, grooming of verkrachting). Preventieve maatregelen én een goede ondersteuning nà de feiten zijn...

Gisteren, in de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18 maart, werd door de kamer het wetsontwerp tot de modernisering van het seksueel strafrecht goedgekeurd, wat een aantal belangrijke wijzigingen in de praktijk met zich zal meebrengen. Wij hebben over deze hervorming reeds een uitgebreide artikel...

Het fenomeen “Spiking” werd vorige week in een Pano-reportage duidelijk in beeld gebracht. Het brengt de dossiers onder de aandacht waarin iemand opzettelijk gedrogeerd werd om hem/haar nadien seksueel te misbruiken. Uit cijfers blijkt dat er per week 1 dossier rond ‘spiking’ wordt opgestart. Dit wil...

Dat de beteugeling van zedenmisdrijven vandaag de dag heel wat pijnpunten kent, hoeft weinig betoog. Zo bestaan er bij de publieke opinie heel wat mythes rond zedenmisdrijven die zorgen voor onjuiste opvattingen ten aanzien van slachtoffers van dergelijke feiten. Hierdoor wordt de schuld meer dan...

Wij schreven enige tijd geleden reeds een uitgebreid artikel over de toekomstige hervorming rond het seksuele strafrecht (lees het uitgebreide artikel hier). Tijd voor een kleine update. Er werd een poging gedaan om de regels te verduidelijken rond de leeftijdsgrens van seksuele meerderjarigheid, dit wil zeggen; de...

Vroegere definitie verkrachting Belgisch strafrecht De definitie van het misdrijf verkrachting is doorheen de geschiedenis sterk geëvolueerd. In het eerste Belgisch Strafwetboek van 1867 werd het misdrijf verkrachting niet gedefinieerd, maar wel strafbaar gesteld: “zal met opsluiting gestraft worden, alwie de misdaad van verkrachting zal hebben bedreven, hetzij...