Inleiding “Al 26 klachten tegen veertiger die vrouwen met list in bed lokte: politie zoekt nog meer slachtoffers”. Dit bericht verscheen een tijdje geleden in verschillende media. Meerdere vrouwen zouden een klacht hebben ingediend tegen een veertiger die hen geld beloofde in ruil voor seks, maar uiteindelijk...

Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden of hun verwanten kunnen -onder bepaalde voorwaarden- een financiële hulp aan het Slachtofferfonds (of voluit: Fonds voor Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Geweldmisdrijven en de Occasionele Redders) vragen. Wanneer de dader bijvoorbeeld onbekend is of onvermogend blijkt, draagt de Belgische Staat bij...

Mr. Sanne De Clerck, advocaat gespecialiseerd in het strafrecht gaf deze ochtend toelichting op Radio 2 bij de Madammen over het misdrijf ‘openbare zedenschennis’. Wat kan? Wat mag? Waar ligt de strafbare grens? Mr. De Clerck geeft in het interview een duidelijk antwoord op al deze...

In een recent vonnis stelde de correctionele rechtbank van Antwerpen vast dat de verjaring van een aantal zedenfeiten waarvan beklaagde verdacht werd, reeds ingetreden was. Beklaagde werd ervan verdacht deze zedenfeiten gepleegd te hebben op zijn  (toenmalig) minderjarige kinderen. Hoe kan de verjaring zijn ingetreden? Zedenfeiten...

Verklaringen zijn vaak een belangrijke bron van informatie voor onderzoekers en al zeker wanneer er mogelijks sprake is van zedenmisdrijven die verschillende jaren geleden plaatsvonden. Meer nog, beschuldigingen aan het adres van de vermeende zedendelinquent zijn vaker wel dan niet gebaseerd op de verklaringen van het...

Zedenzaken laten onze samenleving zelden onberoerd. Niet in het bijzonder wanneer minderjarigen het slachtoffer worden. Om aan de publieke verontwaardiging tegemoet te komen, worden er vaak zware straffen opgelegd aan plegers van dergelijke seksuele misdrijven. Maar maken deze zware straffen onze maatschappij ook automatisch veiliger? Om deze vraag...

Man vrijgesproken door de Rechtbank van Eerste aanleg te Oudenaarde voor de vermeende aanranding op een 13-jarige. Feiten De man werd verdacht van aanranding van de eerbaarheid op een persoon die de volle leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt heeft. Het strafdossier nam een aanvang wanneer het...

Enige tijd geleden kon U al kennis nemen van ons artikel betreffende het wetsvoorstel tot bestrijding van wraakporno. (https://www.zedenadvocaat.be/uncategorized/wetsvoorstel-tot-bestrijding-wraakporno/) Het wetsvoorstel dat toeziet op een strengere bestraffing van zij die met kwaadwillig opzet seksueel expliciete beelden verspreiden via sociale media, ook wel beter gekend als het...