Mr. Sanne De Clerck, advocaat gespecialiseerd in het strafrecht gaf deze ochtend toelichting op Radio 2 bij de Madammen over het misdrijf ‘openbare zedenschennis’. Wat kan? Wat mag? Waar ligt de strafbare grens? Mr. De Clerck geeft in het interview een duidelijk antwoord op al deze...

In een recent vonnis stelde de correctionele rechtbank van Antwerpen vast dat de verjaring van een aantal zedenfeiten waarvan beklaagde verdacht werd, reeds ingetreden was. Beklaagde werd ervan verdacht deze zedenfeiten gepleegd te hebben op zijn  (toenmalig) minderjarige kinderen. Hoe kan de verjaring zijn ingetreden? Zedenfeiten...

Verklaringen zijn vaak een belangrijke bron van informatie voor onderzoekers en al zeker wanneer er mogelijks sprake is van zedenmisdrijven die verschillende jaren geleden plaatsvonden. Meer nog, beschuldigingen aan het adres van de vermeende zedendelinquent zijn vaker wel dan niet gebaseerd op de verklaringen van het...

Zedenzaken laten onze samenleving zelden onberoerd. Niet in het bijzonder wanneer minderjarigen het slachtoffer worden. Om aan de publieke verontwaardiging tegemoet te komen, worden er vaak zware straffen opgelegd aan plegers van dergelijke seksuele misdrijven. Maar maken deze zware straffen onze maatschappij ook automatisch veiliger? Om deze vraag...

Enige tijd geleden kon U al kennis nemen van ons artikel betreffende het wetsvoorstel tot bestrijding van wraakporno. (https://www.zedenadvocaat.be/uncategorized/wetsvoorstel-tot-bestrijding-wraakporno/) Het wetsvoorstel dat toeziet op een strengere bestraffing van zij die met kwaadwillig opzet seksueel expliciete beelden verspreiden via sociale media, ook wel beter gekend als het...